Terug naar overzicht

#AMR2017 Jake Owen Raats: ‘Avans moet weer van de studenten worden’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Jake Owen Raats
Tweedejaarsstudent Bestuurskunde/Overheidsmanagement
Den Bosch

 

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de Avans Medezeggenschapsraad? 
“Ik heb me om twee redenen verkiesbaar gesteld. Ten eerste: de onbekendheid van de MR. De meeste studenten weten niet wat een MR is of doet, of dat er een MR is. Ook ik hoorde niks over en van de MR, terwijl er in mijn klas iemand zit die lid is van de MR! Ik vind dat de MR veel actiever naar buiten moet treden, en studenten op allerlei manieren moet betrekken bij besluitvorming over Avans. Studenten-referenda zijn hiervoor een uitstekende oplossing.

De tweede reden heeft te maken met verkeerde keuzes van Avans. Zo wordt er geld verspild aan onnodigheden. Zaken waar studenten echt wat aan hebben blijven liggen, dat is jammer en moet anders.”

Dit wil ik veranderen bij Avans:
“Avans moet weer van de studenten worden. Studenten zijn voor een hogeschool wat klanten zijn voor een winkel. Er moet dus beter naar studenten geluisterd worden. Zo moeten tentamens en werkstukken sneller nagekeken worden dan de termijn van 15 werkdagen die er nu voor staat. Ook de verspilling van geld en ruimte is verschrikkelijk, kijk maar naar het nieuwe Xplora in Den Bosch. Zo zijn er hippe stoelen, Chesterfield-lookalike banken en staat er een oranje koe. Maar waarom? Wat is de toegevoegde waarde van een oranje koe, of een bank en sofa wanneer dit ten koste gaat van normale werkplekken? Het ziet er leuk uit op de open dag, maar praktisch is het allerminst. Geld moet gestoken worden in faciliteiten waar studenten wat aan hebben, zoals extra werkplekken en meer stopcontacten in lokalen.”

Waarom moeten studenten  op jou stemmen?
“Studenten hebben de keus: stemmen we op kandidaten die al jaren in de MR zitten en niets voor ons gedaan hebben? Die jarenlang niks aan ons hebben gevraagd, en geld verbrast hebben ten koste van faciliteiten? Of stemmen we op een kandidaat die voor ons op durft te komen, feiten durft te benoemen en niet bang is om zijn mond open te trekken zodat wij, de studenten van Avans, daar beter van worden? Ik ben blij dat studenten bij deze MR-verkiezing de keuze hebben om te kiezen vóór zichzelf, en niet voor nog jarenlang niks doen en geld verspillen.”

Jake schreef een uitgebreid programma voor de verkiezingen. Dat lees je hier (.pdf)

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

Punt. Of had jij nog wat?

Dries Drouftoutier

Zelfs voor PVV begrippen is dit matig.

2017-05-19 17:24:53

Weert Gilders

Dat PVV'ers niet zo sterk zijn op inhoud en argumentatie wordt wederom bevestigd met dit droevige stuk.

2017-05-19 17:10:54

Maarten van Vliet

Chromosoompje teveel Jake?

2017-05-19 16:56:26

Robert

Duidelijk iemand die vooral tegen dingen aan wilt schoppen en niet constructief en opbouwend wil kijken naar hoe de beste koers kan worden gevaren.

2017-05-19 15:51:06

Robert

Met eenvoudige, populistische verkiezingsretoriek als ‘Avans moet weer van ons worden’ pogen een zetel te veroveren. Het zou jammer zijn als mensen hierin tuinden. De beste stuurlui staan nu eenmaal steevast aan wal.

2017-05-19 15:50:46

Stan van de Sanden

beseft dat juiste oordelen niet komen door hard te roepen. Stan

2017-05-19 15:34:57

Stan van de Sanden

van, maar die zijn er wel degelijk. Ook laat je het lijken of wij alle macht in handen hebben, iets dat absoluut niet klopt. Raadslid zijn vergt je bewust te zijn van welke strijd je wel en welke strijd je niet aangaat, hoe je komt tot consensus en

2017-05-19 15:34:11

Stan van de Sanden

Anders dan jij heb ik, en met mij 11 anderen, iedere dag ingezet om Avans Hogeschool nog beter te maken. En met veel trots hebben we dat ook weten te bereiken. Centraal beleid is minder tastbaar voor studenten en daarom zie je de effecten er minder

2017-05-19 15:33:07

Stan van de Sanden

Beste Jake, Ik ben niet zo snel van het reageren, daarom ook dat ik niet op je extreme populistisch en gechargeerd opiniestuk heb geregeerd. Aangezien je mij persoonlijk aanspreekt op mijn functioneren als huidig AMR-lid, laat je me geen keus.

2017-05-19 15:32:12

Mr Bosma

Als je met een Make America Great Again petje naast Geert Wilders staat kun je niet echt meer serieus genomen worden vrees ik (bewijs: http://imgur.com/JAV5VXe)

2017-05-18 16:46:11

Meer lezen?