Terug naar overzicht

#AMR2017 Johan Wouters: ‘Avans geweldige hogeschool, maar te sterk op zichzelf gericht’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Johan Wouters
Docent Academie voor Industrie & Informatica (AI&I)  

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de Avans Medezeggenschapsraad?
“Ik ben al 7 jaar docent bij Avans en in die jaren sterk betrokken geweest bij initiatieven op gebied van internationalisering en uitwisseling/samenwerking met andere hogescholen en universiteiten. Ik heb jaren de coördinatie verzorgd van het European Project Semester voor Avans en daarnaast vele uitwisselingsovereenkomsten met andere scholen afgesloten. Ik word enthousiast van studenten die hun eigen grenzen opzoeken en de motivatie hebben om zich te ontwikkelen. Buitenlandse studenten die bij Avans komen studeren en daarmee ook onze eigen studenten een “boost” geven.”

Dit wil ik veranderen bij Avans:
“Ik vind Avans een geweldige hogeschool, maar tevens een school, die – als het gaat om samenwerking en uitwisseling met andere (internationale) scholen – te sterk op zichzelf is gericht. Enigszins spottend zeg ik altijd: ‘Avans is de beste brede hogeschool in Brabant voor Brabant.’ Als lid van de Medezeggenschapsraad zou ik internationalisering als speerpunt naar voren willen brengen. Daarnaast is het duidelijk dat het onderwijs in de komende jaren ingrijpend zal veranderen. Andere lesmethoden, “MOOC”’s, toenemend gebruik van ICT, etc. Zaken waarvoor ik mij graag sterk wil maken. Ook hiervoor is trouwens samenwerking met andere hogescholen en universiteiten essentieel. Avans moet een voorloper worden in moderne lesmethoden. Brabant is een “brainport” en daar hoort ook een vooruitstrevende hogeschool bij. En tenslotte wil ik proberen de bekendheid van het werk en de resultaten van de Medezeggenschapsraad onder studenten en medewerkers groter te maken. Ik denk dat de Medezeggenschapsraad nog steeds te weinig aanspreekt.”

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
“Ik heb een brede ervaring in het bedrijfsleven en het onderwijs. Ik ben iemand die graag de kar trekt en nieuwe initiatieven ontplooit en weet te overtuigen. Daarnaast ben ik iemand die gericht is op samenwerking en een pragmatische instelling heeft om resultaten te bereiken.”

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?