Terug naar overzicht

#AMR2017 Joost Overeem: ‘Personeel is de belangrijkste tool in een onderwijsorganisatie’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Joost Overeem
Docent Academie voor Bouw & Infra (AB&I) 

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de Avans Medezeggenschapsraad?
“Ik wil meedenken over en een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Avans. Het verder ontwikkelen van de AD opleidingen, het zorgen voor beter bij de praktijk aansluitend hoger onderwijs dat ook een bijdrage levert aan de regio. Dit vraagt veel van de organisatie en van haar personeel.”

Dit wil ik veranderen bij Avans:
“Meer aandacht voor IT toepassingen in het onderwijs en het scholen van personeel hierin. Voldoende ruimte hiervoor. Ruimhartig personeelsbeleid. Personeel is de belangrijkste tool in een onderwijsorganisatie en dit besef kan (nog meer) doordringen in het beleid.”

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
“Omdat ik ambitieus ben en veel ervaring heb in een tweetal Academies o.a. ook in een rol als voorzitter van de Academieraad. Daarnaast wil ik veel terugkoppelen en horen wat er speelt. Ik zit er niet voor mezelf maar voor mijn collega’s en voor de organisatie.”

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?