Terug naar overzicht

#AMR2017 Machteld Harmsen: ‘De raad kan een frisse en kritische blik gebruiken’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Machteld Harmsen
Vertaler/redacteur Diensteenheid Marketing Communicatie en Studentenzaken (DMCS)

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de Avans Medezeggenschapsraad?
“Ik wil graag zichtbaarder maken wat de AMR voor jou als medewerker kan betekenen. De AMR is een belangrijk orgaan en verzet veel werk, maar als medewerker krijg je daar weinig van mee. Dat moet beter en ik wil me daarvoor inzetten.
Daarnaast wil ik de diensteenheden goed vertegenwoordigen in de AMR. Ons onderwijs en onderzoek verdienen goed functionerende ondersteunende diensten. Daarom is het ook voor expertisecentra en academies belangrijk dat de diensten in de AMR zitten. Als DMCS’er wil ik me graag inzetten voor goede samenwerking tussen de onderdelen van Avans.”

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
“- De raad kan een frisse en kritische blik gebruiken.
– Ik neem veel ervaring mee uit politiek bestuur.
– In mijn functie heb ik contact met alle organisatieonderdelen en weet dus wat er binnen Avans speelt.”

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?