Terug naar overzicht

#AMR2017 Mati Stanekzai: ‘Meer bewustzijn en begrip voor culturele verschillen’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Mati Stanekzai
Eerstejaarsstudent International Business & Managementstudies Breda

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de AvansMedezeggenschapsraad?
“Omdat internationalisatie een steeds groter speelt in de huidige tijd vind ik het belangrijk dat studenten van alle academies binnen zich in daarop kunnen voorbereiden.”

Dit wil ik veranderen bij Avans:
“Op Avans bevindt zich een grote verscheidenheid van culturen onder de studenten en medewerkers. Graag zou ik meer bewustzijn en begrip willen genereren bij betrokkenen binnen Avans voor de culturele verschillen, zodat men in de toekomst beter om kan gaan en beter inspelen.”

Waarom moeten studenten op jou stemmen?
“Binnen Avans wil ik mij gaan inzetten voor beter interculturele communicatie.”

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?