Terug naar overzicht

#AMR2017 Maurice Meesters: ‘Invloed uitoefenen voordat er definitief besloten word’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Maurice Meesters
Facilitair medewerker Diensteenheid ICT & Facilitaire Dienst (DIF) 

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de Avans Medezeggenschapsraad?
“Omdat ik inspraak belangrijk vind en deelname in de AMR is een manier om op te komen voor de belangen van de medewerkers.”

Dit wil ik veranderen bij Avans:
“De betrokkenheid van de achterban naar AMR vergroten, verbetering in communicatie tussen het management en de werknemers, door de achterban goed te informeren, op tijd kennis hebben van beleidsvoornemens en zo invloed kunnen uitoefenen voordat er definitief besloten word.
Het uiteindelijke doel is het optimaliseren van arbeidsvoorwaarden en omstandigheden.”

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
“Mijn motto: ‘Aanvaard wat je niet veranderen kan, maar verander dat wat je niet aanvaarden kan.'”

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?