Terug naar overzicht

#AMR2017 Mustapha Aoulad Hadj: ‘We hebben de wind mee en toch moeten we oppassen’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Mustapha Aoulad Hadj
Docent Academie voor Sociale Studies Den Bosch (ASH) 

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de Avans Medezeggenschapsraad?
“Medezeggenschap binnen Avans Hogeschool is een fundamenteel recht van iedere medewerker en student. Een goed georganiseerde en functionerende AMR is bij uitstek de plek om dat recht optimaal te benutten. Ik heb in het verleden ook zitting genomen in de OR bij mijn vorige werkgever. Daarnaast ben ik 4 jaar gemeenteraadslid geweest. Op basis daarvan ben ik in ruimte ervaren en vertrouwd met het controleren van besturen.”

Dit wil ik veranderen bij Avans:
“Werken bij Avans is fantastisch. De tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers laten gunstige cijfers zien. We hebben de laatste jaren een geweldig financieel kapitaal opgebouwd. We hebben de wind mee en toch moeten we oppassen. Juist in rustig vaarwateren worden de meest ervaren schippers verrast. Dat is de lering die ik uit 1 jaar AMR kan trekken. Er valt absoluut nog wat te verbeteren binnen Avans Hogeschool. Hieronder staat een drietal punten vermeld, dat de nodige aandacht verdient:
Werkdruk; Als de tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers positieve resultaten laten zien, vind ik dat cijfers in dit verband moeten spreken. Hoe verhouden de positieve resultaten zich tot de klachten over de hoge werkdruk? Hoe en wanneer wordt er gemeten?  Werkdruk is de oorzaak nummer 1 voor ziekteverzuim en ontevredenheid onder medewerkers. Preventieve maatregelen kunnen werkdruk, overbelasting en langdurige uitval voorkomen. Daar moet veel meer op ingezet worden.
Differentiatie in het personeelsbeleid; De medewerkerspopulatie is qua samenstelling de laatste jaren enorm veranderd.  Het personeelsbeleid is toe aan herziening. Ik pleit voor het flexibiliseren van personeelsbeleid, waarin de belangen en wensen van iedere medewerker zijn geborgd. Een goed personeelsbeleid dient ontwikkeld te worden vanuit het principe van maatwerk en diversiteit. Ik ga me hard maken voor een personeelsbeleid, waarin ruimte is voor arbeidsmobiliteit om goede en vakbekwame collega’s, na een tijdelijk contract, voor Avans te behouden.
Kwaliteit van onderwijs; Onze corebusiness is onderwijs en daar moeten zuinig op zijn. Alle academies, diensten en andere collega’s (in welke rol/positie dan ook) zijn dagelijks bezig om direct of indirect kwalitatief onderwijs mogelijk te maken. Dat is ons bestaansrecht en dat moet goed gebeuren. Goed onderwijs valt en staat met een doordachte visie op onderwijs en de daarbij behorende leeromgeving. Ik maak me sterk voor de kwaliteit van onderwijs zonder zaken als betaalbaarheid uit het oog te verliezen. Passende en duurzame huisvesting hangt daarmee uiteraard samen.”

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
“Een stem op mij betekent een scherpe, kritische en gedreven AMR-lid. Lidmaatschap binnen de AMR vind ik een uitermate serieuze zaak. Iedere stem betekent voor mij vertrouwen van collega’s, die mij machtigen om voor hun belangen op te komen. Dat vind ik een enorme verantwoordelijkheid en tegelijkertijd ook een eer om hen te vertegenwoordigen binnen de AMR. Ik ga graag het debat aan met het CVB. Daarbij zoek ik de grenzen van het toelaatbare op en blijf zoveel mogelijk bij de inhoud.”

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

Punt. Of had jij nog wat?

Eric van den Heuvel

En wat gaat de Avans Medezeggenschapsraad doen aan de werkdruk? Met vriendelijke groeten, Eric van den Heuvel Trainer en spreker bij Advies en begeleiding Een Helder Hoofd Wij Leveren Nachtrust https://www.EenHelderHoofd.nl

2017-05-31 17:15:09

Meer lezen?