Terug naar overzicht

#AMR2017 Nayrone Pentury: ‘Efficiënter lesrooster en meer werkplekken’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Nayrone Pentury
Eerstejaarsstudent Bestuurskunde / Overheidsmanagement Den Bosch

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de Avans Medezeggenschapsraad?
“Ik wil mij naast mijn studie graag breder oriënteren en ik vind de Avans Medezeggenschapsraad hier een goede optie voor. Ik denk dat je het maximale uit je studententijd moet halen en je naast je studie ook in moet zetten voor andere dingen dan goede punten halen.”

Dit wil ik veranderen bij Avans:
“Er zijn een aantal dingen waarvan ik denk, dat zou wel eens anders kunnen. Zo zou ik graag willen zien dat elke docent zich houdt aan digitaal inleveren, ik merk nu dat nog veel beroepsproducten hard copy ingeleverd moeten worden. Daarnaast is het van belang dat Avans goed onderwijs blijft aanbieden en dat de kwaliteit van het onderwijs steeds beter wordt. Tevens streef ik ook naar een efficiënter lesrooster en meer werkplekken. Tenslotte zou ik willen zien dat er betere communicatie is omtrent de persoon bij wie wij als studenten terecht kunnen als we problemen hebben. Bij problemen kun je denken aan persoonlijke problemen maar ook rooster technische problemen. Ik merk dat hier nog veel onduidelijkheid over is.”

Waarom moeten studenten op jou stemmen?
“Door mijn kritische houding denk ik dat ik de juiste beslissingen kan maken voor alle studenten aan Avans Hogeschool. Ik kan in de Medezeggenschapsraad mijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat Avans goed onderwijs kan blijven bieden. Ik weet wat er speelt bij de studenten en kan op deze manier alle studenten vertegenwoordigen. Tenslotte heb ik al enige studie-ervaring en ik weet dus wat goed is voor de studenten en waardoor ze plezier hebben tijdens de studie.”

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?