Terug naar overzicht

#AMR2017 Paul Lindelauf: ‘Effecten van besluitvorming centraal stellen’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Paul Lindelauf
Docent Academie voor Engineering en ICT (AE&I) Breda

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de Avans Medezeggenschapsraad?
Sinds ik in 1989 bij Avans ben begonnen, ben ik vrijwel continu lid geweest van de Medezeggen­schapsraad van de eigen organisatie-eenheid. Daarnaast was ik ook vele jaren lid van de Centrale MR (met als specifieke aandachtsgebieden: Personeelszaken, Financiën en (nieuw)bouw). Die taak moest ik helaas neerleggen toen in het reglement werd vastgelegd dat de zittingstermijn van de leden werd beperkt tot maximaal twee zittingsperioden. Naar mijn mening een verzwakking van de raad omdat daardoor veel kennis verloren ging. Gelukkig is deze belemmering inmiddels opgeheven. Het kunnen bijdragen aan de besluitvorming van de organisatie, centraal en decentraal, vind ik een uiterst boeiende en zeer zinvolle taak. Bijna nergens anders in de organisatie wordt je zo breed geïnformeerd over de ontwikkelingen die van belang zijn. Binnen de MR kun je zowel het belang van de achterban (voor mij primair de medewerkers, maar ik vergeet zeker de studenten niet) alsook het belang van de organisatie dienen.”

Dit wil ik veranderen bij Avans:
” –    De inbreng van de werkvloer op de besluitvorming verder vergroten. De huidige raad heeft daarin al stappen gezet en die lijn moeten we vasthouden. Er komt in de komende jaren veel op ons (de Avans-gemeenschap) af en dan moeten we scherp zijn.

–    In de besluitvorming niet alleen de financiële gevolgen en de processen, maar ook de effecten daavan voor de medewerkers en studenten centraal stellen. Zij vormen de basis van het succes dat Avans in de afgelopen jaren heeft geboekt en moeten mijns inziens op handen worden gedragen.

–    Het versterken van de binding tussen de MR en de academieraden van met name de academies aan de Lovensdijkstraat, die in de afgelopen jaren niet in de MR vertegenwoordigd waren;

–    Als laatste maar zeker niet minder belangrijk: een verantwoord energiebeleid. Tijdens mijn studietijd (in de jaren ’70, net na de oliecrisis) was er veel aandacht voor het promoten van een verantwoord energiegebruik. Wellicht kent u nog de stickers “bij verlaten van deze ruimte a.u.b verlichting uitschakelen”. Ik mis momenteel binnen Avans enig besef van de verantwoordelijkheid die wij daarin allen dragen.”

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
“Ik denk dat ik, vanuit mijn ruime ervaring, een positieve bijdrage kan leveren aan de besluitvorming op centraal niveau. Ik hoop dat de thema’s die ik hierboven heb genoemd, aanspreken. U hoeft niet op mij te stemmen, misschien kent u wel een kandidaat waarin u meer vertrouwen hebt. Belangrijk is dat u gaat stemmen want een groot aantal stemmen geeft aan de de medezeggenschap binnen Avans draagvlak heeft.”

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?