Terug naar overzicht

#AMR2017 Peter Lavaerts: ‘Veiligheid op de werkvloer, internationalisering en service excellence’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Peter Lavaerts
Senior Lecturer Avans School of International Studies (ASIS) Breda

This article is also available in English (.pdf)

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de Avans Medezeggenschapsraad?
Omwille van mijn overtuiging dat het nastreven van “duurzame blijheid” van alle Avans medewerkers en studenten zo belangrijk is. De AMR is als het ruggenmerg van een lichaam. Hier liggen de receptoren voor het waarnemen van o.a. pijn en blijdschap. Tijdens de voorbije 15 Avans jaren heb ik dichtbij heel veel collega’s en studenten mogen staan, hen ontmoeten, enthousiasmeren,  servicen met onderwijs en onderwijslogistiek en vooral van hen leren hoe Avans functioneert  en wat ieders verwachtingen zijn. Als moderne marketeer wil ik vanuit de AMR de  kracht van co-creatie inzetten om de doelstelling van duurzame blijheid te bereiken. Dit project wil ik graag met een gepassioneerd medezeggenschapsteam vorm geven.”

Dit wil ik veranderen bij Avans:
“Ik geloof heel sterk in de kracht  van volgende 3 thema’s: 

  • Psychologische veiligheid op de werk/studievloer

Medewerkers en studenten willen opereren in een veilige omgeving waar waarden als respect, transparantie, oprechtheid, luisterbereidheid etc. in een hedendaagse context  de boventoon voeren. Dit is een blijvende opdracht. Naast de gekende  studententevredenheidsenquêtes dient er ook op academie MT-niveau jaarlijks te worden gemonitord en begeleid inzake medewerkerstevredenheid.

  • De toegevoerde waarde van internationalisering

Internationalisering is meer dan de  verantwoordelijkheid van een internationale academie. Het opent de geest van onze studenten  en maakt hen deelachtig aan en verantwoordelijk voor een betere wereld waarin zij straks actor worden. Dit bewustzijn moet kracht worden bijgezet. Als niet-Nederlander mag ik hiervan  elke dag  opnieuw de energie ervaren. Ook dit dient geborgd  te worden.

  • Service excellence ten dienste van medewerkers en studenten

Laten we even rondom ons kijken: er zijn nog te veel service gaps in de logistiek van onze onderwijsorganisatie . Met moderne principes van co-creatie waarbij betrokken partijen samen gaan sleutelen, kunnen deze gaps  future proof worden dichtgereden met een hoog eigenaarschapsgevoel van alle betrokkenen als resultaat; we zullen er allen duurzaam blijer van worden.

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
“Als ervaringsdeskundige en transformationeel marketeer 3.0, maar vooral als mens met een warm hart voor de goede zaak, heb ik inzicht mogen verwerven in de codes en mechanismes die medewerkers en studenten tot blije ambassadeurs van Avans én waardevolle mensen in het algemeen  maken. Ik wil niet alleen de ambassadeur van de medewerkers zijn, doch ook het MR-lid dat sterk gelooft in een constructief partnership  met studenten en de andere stakeholders van Avans. Laat me weten waar jij denkt de ‘gelukshormonen’ van Avans te vinden op ptmm.lavaerts@avans.nl met de melding ‘endorfines Avans’; ik bundel ze voor je op een interactief platform. Wordt vervolgd.
Als je je  in dit alles spontaan herkent, verheug ik me erop je  vol passie en toewijding te mogen vertegenwoordigen in de AMR. Ik kijk ernaar uit!”

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

 

Punt. Of had jij nog wat?

Cindy van Dommelen

Peter, Succes met de verkiezingen! Gr. Cindy van Dommelen

2017-05-30 11:38:50

Meer lezen?