Terug naar overzicht

#AMR2017 Robin Ruijter: ‘Afstand studieverenigingen, studenten en Avans verkleinen’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

Robin Ruijter
Vierdejaarsstudent Bedrijfseconomie Breda

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de Avans Medezeggenschapsraad?
“Ik heb in het verleden deelgenomen aan een klankbordgroep voor de herijking van het kwaliteitssysteem binnen Avans Hogeschool. Tijdens de vergaderingen die hieruit voortkwamen merkte ik dat het interessant vind mee te denken over veranderingen en ontwikkelingen binnen Avans Hogeschool. Juist door de inzet van zowel medewerkers als studenten komen totaal nieuwe ideeën naar boven die een gunstig effect hebben op de beleidsvoering van Avans Hogeschool. Door het optimaliseren van deze bedrijfsvoering zorgen we dat iedere student het maximale uit zijn studententijd kan halen. Dat ik mij verkiesbaar stel voor de Avans Medezeggenschapsraad zie ik als een verlengstuk en uitbreiding van de klankbordgroep.”

Dit wil ik veranderen bij Avans:
“Ik ben op dit moment actief lid bij studievereniging Oase. Ik merk dat er tussen de studieverenigingen, de studenten en Avans Hogeschool een merkbare afstand is. Ik wil mij graag door middel van de Avans Medezeggenschapsraad inzetten om deze afstand te verkleinen en hiermee de onderlinge communicatie te versoepelen.”

Waarom moeten studenten op jou stemmen?
“Studenten moeten op mij stemmen, zodat ik de kans krijg om mijn doel te realiseren. Zeker voor studenten die lid zijn bij een studie- of studentenvereniging wil ik het verschil gaan maken. Door mijn lidmaatschap heb ik de afgelopen jaren gemerkt dat er per academie anders naar verenigingen wordt gekeken en anders mee omgegaan wordt. Om de afstand tussen onderwijsinstelling, vereniging en student te verkleinen is het van belang dat er vanuit hogerhand een visie omtrent deze samenwerking gevormd wordt. Deze visie wil ik graag gaan ontwikkelen als lid van de Avans Medezeggenschapsraad.”

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?