Terug naar overzicht

Numerus fixus op Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Het College van Bestuur van Avans wil voor het studiejaar 2018-2019 een numerus fixus instellen bij vier opleidingen. Dat is er één meer dan voor het studiejaar 2017-2018. De opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kan de grote verwachte instroom niet nog een jaar aan.

Het CvB stelt de volgende numerus fixus voor: 160 eerstejaarsstudenten voor de opleiding Advanced Business Creation, 180 voor de opleiding Fysiotherapie, 380 voor de opleiding Verpleegkunde en 210 voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek.

Daarmee keert Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BMO) terug als opleiding met numerus fixus. Voor het studiejaar 2016-2017 gold ook een maximaal aantal inschrijvingen op deze opleiding. Toen was er plaats voor 210 studenten en melden 211 eerstejaars zich aan.

Hoge instroom
“Het aantal aanmeldingen voor BMO dit jaar is heel erg hoog, op dit moment zijn dat er 395. Vorig jaar om deze tijd zaten we op de 291 aanmeldingen”, zegt Paul van Hal, directeur van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu. “Uiteraard komen die niet allemaal, maar het zijn er veel meer dan we hadden verwacht. Voor dit jaar kunnen we daar niets meer aan doen. Maar deze instroom kunnen we niet nog een jaar aan, we hebben nu al ruimte problemen op de labs.”

Veiligheid op de labs
De academie gaat daarom komend studiejaar waar mogelijk nog effectiever roosteren en meer avonduren inplannen. “We moeten ook denken aan reistijd en veiligheid van de studenten op de labs”, zegt Van Hal. “Kwaliteit van het onderwijs is van groot belang. Er is op dit moment geen zicht op uitbreidingen van de labs, dus vragen we een numerus fixus aan voor het studiejaar 2018-2019.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?