Terug naar overzicht

Opleidingscommissies Avans krijgen vanaf september meer bevoegdheden

Opleidingscommissies krijgen in het hoger onderwijs meer bevoegdheden. In september treedt de Wet Versterking Bestuurskracht in werking en gaan academiedirecties een beroep doen op docenten en studenten om zitting te nemen in de opleidingscommissie.

“Opleidingscommissies gaan echt de derde laag van medezeggenschap vormen na de Avans medezeggenschapsraad en de academieraad”, legt bestuurslid Jacomine Ravensbergen uit. “Een deel van de taken van de academieraad, bijvoorbeeld de goedkeuring van het Onderwijs- en Examenreglement van de opleiding, verschuift naar de opleidingscommissie. Ook gaan ze een grotere rol spelen bij de accreditatie.”

Gesprekken met huidige leden
Ravensbergen voert de komende weken in alle drie de Avanssteden gesprekken met huidige leden van opleidingscommissies, academieraden en studentenraden om ze te informeren over de nieuwe rol van opleidingscommissies. “Directies gaan een beroep doen op de huidige leden om in september tijdelijke opleidingscommissies te vormen zodat we al van start kunnen.”

De Avans medezeggenschapsraad wil dat leden van de opleidingscommissies gekozen worden via verkiezingen. “Daar staan we als College van Bestuur achter, maar nu is daar niet de tijd voor. We zitten middenin de AMR-verkiezingen. Daarom starten we op 1 september met tijdelijke opleidingscommissies en worden er vanuit de medezeggenschap begin komend studiejaar verkiezingen georganiseerd die dan in januari leiden tot gekozen opleidingscommissies.”

Eerstejaars
Bang dat er weinig animo is om deel te nemen aan een opleidingscommissie is Ravensbergen niet. “Elke academie van Avans heeft al een opleidings- of onderwijscommissie of een andere vorm van studentenparticipatie. Ik verwacht dat leden daarvan zich verkiesbaar stellen. We willen ook de komende eerstejaarsstudenten die kans geven, dat is een andere reden om te wachten met de verkiezingen.”

‘Het zijn toch je oren en ogen binnen de opleiding’

Het bestuurslid ziet het als taak van de directies om studenten en medewerkers te enthousiasmeren voor de opleidingscommissie. “Dat zijn toch je oren en ogen binnen de opleiding.”

Avans kiest voor één opleidingscommissie per academie. “Dat is om het overzichtelijk te houden.” Ravensbergen is niet bang voor een uitholling van de rol van de academieraad. “Die krijgt ook meer bevoegdheden als volgend jaar de verantwoordelijkheid voor een groot deel van het budget bij de academiedirecteuren ligt.”

Informatiebijeenkomsten
De informatiebijeenkomsten vinden plaats op 23 mei in Den Bosch in OX114 op 30 mei in Breda in Expressobar the 5th (Lovensdijkstraat 61) en op 7 juni in de soos van Totus in Tilburg. Iedereen mag aanschuiven en het begint elke keer om 16.30 uur.

Punt. Of had jij nog wat?

Marcel van der Molen

Jacomine, ik lees dat Avans Hogeschool kiest voor één Opleidings Cie per academie! Gezien het vaak specifieke karakter van de opleiding binnen een academie, te overwegen toch één Opleidings Cie per opleiding te handhaven, in afgeslankte vorm?

2017-05-22 15:49:27

Meer lezen?