Terug naar overzicht

Rüpp: ‘Zelforganiserende teams moeten kwaliteit Avans ook in de toekomst waarborgen’

Om de hogeschool verder te professionaliseren en ook in de toekomst een rol te kunnen spelen als kwalitatief goede onderwijsinstelling kan Avans niet stilstaan. “Succesvolle ondernemingen geven professionals steeds meer ruimte. Dat willen de professionals van Avans ook! Wij en zij willen mee in die ontwikkeling”, zegt bestuursvoorzitter Paul Rüpp.

“Avans is de afgelopen jaren enorm veranderd. Van een fusiehogeschool met 16.000 studenten naar bijna 30.000 studenten nu. Dat hebben we organisatorisch deels opgevangen door nieuwe academies te vormen en opleidingen ergens anders onder te brengen, maar de span of control is voor een aantal directies nog steeds erg groot.”

‘Leidinggevenden worden meer en meer coach in plaats van hiërarchische beslissers’

Geen noodzaak
Volgens Rüpp is het een reden om de hogeschool anders te organiseren maar niet dé reden. “Er is nu geen noodzaak om het roer drastisch om te gooien, Avans doet het goed. Maar je moet ook niet stil blijven zitten. Bedrijven als Google en Apple maar bijvoorbeeld ook Buurtzorg werken met zelforganiserende teams. Dat betekent dat je kleinschalig kunt blijven in een grote organisatie met tegelijk zo min mogelijk managementtussenlagen. Dat is de toekomst. Leidinggevenden worden meer en meer coach in plaats van hiërarchische beslissers.”

Het CvB komt niet met een blauwdruk waar alle academies aan moeten voldoen. “De kracht van Avans ligt juist in variatie en diversiteit. We willen mensen niet in een keurslijf dwingen. Ons doel is om medewerkers nog meer eigenaar te maken van hun werk. Daarmee neemt het plezier in je baan toe en dat merken studenten uiteindelijk ook.”

Het bestuur wil het gesprek aangaan over wat centraal moet gebeuren en wat niet. “Daar komen kaders uit waarbinnen de teams zich kunnen ontwikkelen.”

‘Het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek is niet meer van deze tijd’

Beoordelingscyclus
Rüpp gaat ervan uit dat op termijn de huidige beoordelingscyclus van Avans verandert. “Daarover moeten we in gesprek met de vakbond, maar het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek is niet meer van deze tijd. Dat verwordt langzaam tot een jaarlijks ritueel. Teams moeten elkaar veel sneller aanspreken en beoordelen. Als ik mijn auto haal bij de garage, krijg ik nog dezelfde dag een mail waarmee zij de klanttevredenheid meten. Die cultuur van constante feedback zie je ook ontstaan op de werkvloer. Overigens met alle kritische kanttekeningen die je daarbij ook kunt maken!”

Deze week gaat een notitie naar alle academies en diensteenheden waarna de gesprekken over zelforganisatie van start kunnen. In oktober wil het bestuur de voor- en nadelen inventariseren om begin november het traject verder uit te zetten. “Het doel is om in 2020-2021 overal zelforganiserende teams te hebben. Er zullen medewerkers zijn die het helemaal zien zitten, maar anderen zien vooral extra werk waar ze niet op zitten te wachten. Belangrijk is dat het een beweging is die van onderaf wordt gedragen. Er moet draagvlak zijn.”

Punt. Of had jij nog wat?

Oud Student

Medewerkers die vastgeroest zitten in vaste patronen en gewoonten door oa verworven rechten kunnen misschien beter ergens anders gaan werken. Het onderwijs moet voorop lopen in innovatie en organisatieontwikkeling dus ik juich dit van harte toe!

2017-05-18 15:05:37

Marian Quaak

Geweldig plan. Zo breng je veel meer enthousiasme op de werkvloer en voorkom je onnodige bureacratie!

2017-05-18 11:41:22

Meer lezen?