Terug naar overzicht

25 meldingen van onveilige werkverhoudingen bij Avans, ASIS spant de kroon

Van de 65 meldingen die in 2016 bij Avans plaats vonden, vallen 25 gesprekken en/of meldingen in de categorie onveilige werkverhouding. Dat blijkt uit het jaarverslag van het College van Vertrouwenspersonen. De Avans School of International Studies (ASIS) spant de kroon als het gaat om het totaal aantal meldingen per academie of diensteenheid.

Fysiek geweld, machtsmisbruik, pesten en seksuele intimidatie, zijn onder andere de zaken waar het College van Vertrouwenspersonen (CvV) van Avans mee te maken krijgt. Het CvV bestaat uit vier medewerkers en heeft de taak om samen met de melders (studenten én medewerkers van de hogeschool) ongewenst gedrag aan te pakken. Daarnaast geven ze informatie en advies en begeleiden ze eventueel bij het indienden van een formele klacht. Tevens hebben ze de taak trends en risicovolle situaties te signaleren binnen de organisatie.

Forse toename
In 2016 hebben minstens 25 meldingen en gesprekken plaatsgevonden die vallen in de categorie onveilige werkverhouding. Dat is een forse toename ten opzichte van 2015 toen er maar twee van dit soort gesprekken plaatsvonden. “Dat ligt mede aan het feit dat we wat scherper de meldingen zijn gaan beoordelen dan voorheen. Onze toegenomen professionaliteit is daar debet aan. Onder onveilige werkverhoudingen vallen alle zaken die een medewerker als onveilig ervaart, maar die niet precies te duiden zijn als bijvoorbeeld machtsmisbruik, discriminatie of pesten”, verklaart Ton Hermans, een van de vier vertrouwenspersonen van Avans.

‘De melders hadden het gevoel dat het werk onaangenaam gemaakt werd, zij verbaal geïntimideerd werden of afgerekend werden op het hebben van andere opvattingen’

“In 2016 zijn vanuit enkele academies en diensten signalen opgevangen die duiden op een mogelijke angstcultuur en op een ervaren restrictie in spreekvrijheid”, schrijft het CvV in haar jaarverslag. “In minimaal 25 gevallen werd een onveilige werkverhouding beleefd: de melders hadden het gevoel dat het werk onaangenaam gemaakt werd, zij verbaal geïntimideerd werden of afgerekend werden op het hebben van andere (werkrelevante) opvattingen”, is te lezen in hetzelfde verslag.

Vooral bij de houding van een leidinggevende tijdens een verandertraject ervaarden verschillende individuele melders een onveilig gevoel, zo blijkt uit een toelichting op het verslag.

!function(e,t,s,i){var n=”InfogramEmbeds”,o=e.getElementsByTagName(“script”),d=o[0],r=/^http:/.test(e.location)?”http:”:”https:”;if(/^\/{2}/.test(i)&&(i=r+i),window[n]&&window[n].initialized)window[n].process&&window[n].process();else if(!e.getElementById(s)){var a=e.createElement(“script”);a.async=1,a.id=s,a.src=i,d.parentNode.insertBefore(a,d)}}(document,0,”infogram-async”,”//e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js”);

Naast een onderverdeling in type gesprek of melding, maakt het CvV ook inzichtelijk vanuit welke academie of dienst de melding komt. Opvallend hierin is het aandeel van ASIS met 17 van de in totaal 65 meldingen, gevolgd door de Academie voor Marketing en Business Management met 6 meldingen.

‘Avans is nu eenmaal een grote werkgemeenschap waarin, net zoals in de ‘gewone’ maatschappij, ongewenst gedrag voorkomt’

“Een organisatie waar helemaal geen meldingen voorkomen is ook niet goed. Dan klopt er iets niet”, vindt Hermans. “Avans is nu eenmaal een grote werkgemeenschap waarin, net zoals in de ‘gewone’ maatschappij, ongewenst gedrag voorkomt. Avans werkt actief aan het voorkomen van ongewenst gedrag”. De toename van het aantal meldingen bij Avans verklaart hij deels uit het feit dat de vertrouwenspersonen nu nog maar met zijn vieren zijn in plaats van dertien personen. “We zijn zichtbaarder geworden binnen de organisatie.” In de meeste gevallen worden overigens ongewenste omgangsvormen voorkomen of constructief opgelost binnen de dienst of academie en komt het niet tot een melding.

Signaal
Het CvV kan een signaal afgeven aan leidinggevenden, directies en het College van Bestuur. “We doen dat altijd in overleg met de melders, die overigens wel anoniem blijven. Maar niet iedereen wil of durft dat, zelfs als men zo goed mogelijk is geanonimiseerd. “We geven eerst een signaal af aan de leidinggevende en daarna eventueel aan het College van Bestuur”, zegt Hermans.

Het komende jaar wil het CvV verder werken aan de bekendheid onder studenten. “Het is niet zo dat ze voor iedere wissewasje naar ons toe moeten komen, maar studenten moeten weten dat wanneer zij ongewenste omgangsvormen ervaren, wij beschikbaar zijn”, zegt Hermans.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?