Terug naar overzicht

Betalingsachterstand studenten: minister ziet geen snelle oplossingen

illustratie: Janine JansenHet is zorgwekkend dat driehonderd studenten van de Hogeschool Rotterdam zijn uitgeschreven omdat ze hun collegegeld niet konden betalen, vindt minister Bussemaker. Deze studenten hebben steun van schuldhulpverleners nodig.

SP en CDA stelden schriftelijke vragen aan de minister na het nieuws van hogeschoolblad Profielen dat zoveel Rotterdamse hbo-studenten hun opleiding moesten staken door financiële problemen. Hoeveel zijn het er landelijk?

Dat weet Bussemaker niet precies. Ze verwijst in haar antwoorden naar een inventarisatie van het Hoger Onderwijs Persbureau (‘Landelijk honderden studenten uitgeschreven na betalingsachterstand’) en spreekt van een “gedifferentieerd beeld”: buiten Rotterdam lijkt het probleem minder groot.

Lees ook: Avans beëindigt inschrijving van 150 studenten met een betalingsachterstand

Problemen
Ze ziet weinig heil in een wetswijziging om de problemen aan te pakken, zoals voorzitter Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam bepleit. Die wil dat studieleningen voor het collegegeld (collegegeldkrediet) rechtstreeks naar de onderwijsinstellingen kunnen worden overgemaakt. Dat zou problemen voorkomen.

Maar Bussemaker is er niet van overtuigd “dat juist deze jongeren, die hun financiële huishouding niet op orde hebben, gebruik zouden maken van deze mogelijkheid”. Bovendien zouden hierdoor de administratieve lasten bij DUO en de onderwijsinstellingen “fors toenemen”.

Maar ze wil wel iets doen voor deze “studenten met serieuze schuldenproblemen”, schrijft ze. Haar ambtenaren zullen samen met hun collega’s van Sociale Zaken overleggen met de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, “met als doel te bezien hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze kwetsbare groep zo nodig de weg naar de schuldhulpverlening vindt en passende ondersteuning krijgt”.

Ze erkent ook dat ongeveer 10 procent van de studenten ‘financiële stress’ heeft. “Ja, deze inschatting is reëel.” Sterker nog, uit recente cijfers zou blijken dat 13 procent van de studenten serieuze problemen met geld ervaart.

Weerbarstig
En dat is niet goed voor de studieprestaties. “Samen met de onderwijsinstellingen en instanties als het Nibud blijf ik op zoek naar manieren om de financiële zelfredzaamheid van studenten verder te versterken. Dit is een weerbarstige problematiek waarvoor geen simpele, snelle oplossingen voorhanden zijn.”

Is het collegegeld misschien te hoog, wil SP-Kamerlid Frank Futselaar weten. Maar daar kijkt Bussemaker anders tegenaan: studenten kunnen immers lenen bij DUO. “Dit lijkt vooral een probleem van onvoldoende financiële zelfredzaamheid van een specifieke groep studenten.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?