Terug naar overzicht

Elsevier: Waar je studeert, voel je straks in portemonnee

Voor je toekomstige salaris maakt het niet alleen uit welke studie je kiest, maar ook waar je gaat studeren. Dat schrijft weekblad Elsevier op grond van onderzoek onder ruim een miljoen afgestudeerden.

Het is wel bekend dat antropologen weinig verdienen en tandartsen veel. Maar zijn er ook verschillen tussen hogescholen en tussen universiteiten onderling? Ja, schrijft weekblad Elsevier.

“Gecorrigeerd voor persoonlijke kenmerken van afgestudeerden, aard en omvang van hun contract en opleiding verdienen afgestudeerden van TU Delft en TU Eindhoven het meest”, aldus het weekblad. “Die van Wageningen, Tilburg en de Vrije Universiteit het minst.”

Ook in het hbo zijn zulke verschillen te bespeuren. “De best betaalde hbo’ers komen van de NHTV Breda, de Hogeschool van Amsterdam en Windesheim, de slechtst betaalden van Aeres en de Christelijke Hogeschool Ede.”

Miljoen
Elsevier baseert zich op het onderzoek Studie en werk van economisch onderzoeksbureau SEO. Voor het eerst kon dit bureau gegevens analyseren van meer dan een miljoen afgestudeerden.

De onderzoekers konden “onder strikte voorwaarden van privacybescherming” op basis van burgerservicenummers gegevens combineren van de belastingdienst, uitkeringsinstantie UWV en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) met data van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Per opleiding zijn de verschillen soms groot. Afgestudeerden van de opleiding business administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verdienen na tien jaar 6.440 euro bruto. Hebben ze in Groningen gestudeerd, dan is dat ruim duizend euro minder. Fiscaal recht in Leiden levert tien jaar na afstuderen maandelijks 6.404 euro op, terwijl de afgestudeerden van Tilburg bijna achthonderd euro minder krijgen. Van universitaire opleidingen meldt Elsevier overigens alleen de top vijf.

In het hbo verdienen afgestudeerden van bedrijfseconomie het meest als ze aan de Hogeschool van Amsterdam hebben gestudeerd: ruim vijfduizend euro per maand. Bij NHL Hogeschool komen ze uit op 3.831 euro. Voor het hbo worden niet alleen de vijf hoogste, maar ook vijf laagste genoemd.

Ook bij de pabo’s zien de onderzoekers zulke verschillen. Onderwijzers van Zuyd Hogeschool verdienen na tien jaar drieduizend euro, terwijl die van Driestar Educatief op nog geen 2.100 euro uitkomen.

Verklaring
“Een verklaring van het hoe en waarom vereist nader onderzoek naar de invloed van persoonlijke kenmerken van afgestudeerden en hun type contract”, schrijft Elsevier. “Welke rol speelt verder de regionale arbeidsmarkt? Wat is het effect van cao’s?” Maar verschillen zijn er hoe dan ook.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?