Terug naar overzicht

ISO: ‘Studentbestuurders betalen ten onrechte collegegeld’

Veel universiteiten en hogescholen eisen nog altijd collegegeld van studenten die zich fulltime inspannen voor hun studentenvereniging of medezeggenschapsraad. Dat is onterecht, vindt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Studenten betalen zo’n 2.000 euro collegegeld voor het onderwijs aan hun universiteit of hogeschool. Vaak moeten ze dat bedrag ook betalen als ze helemaal geen colleges volgen en zich voltijds op hun bestuurswerk storten.

Daar moet een einde aan komen, vindt het ISO. Want deze studentbestuurders “lopen zich een jaar lang het vuur uit de sloffen om een bloeiend en uitdagend studentenleven in stand te houden dat cruciaal is voor de ontwikkeling van studenten”, staat in een brief aan minister Bussemaker.

Wet
Een jaar geleden kwam in de wet te staan dat hogescholen en universiteiten het collegegeld van zulke fulltime studentbestuurders kunnen kwijtschelden. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld bij de Hogeschool Inholland, de Hogeschool Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. Ook Avans kent een bestuursbeurs.

Maar het is niet verplicht en sommige instellingen verklaarden meteen dat ze er niet aan wilden beginnen. Andere vinden dat hun studentbestuurders helemaal niet fulltime werken en er best naast kunnen studeren.

Steekproef
Het ISO heeft een kleine steekproef gedaan onder 96 studentbesturen van drie hogescholen en vijf universiteiten. De meeste fulltimers (87 procent) betalen gewoon collegegeld, blijkt daaruit.

Bovendien blijkt de informatievoorziening karig. Meer dan de helft vond het moeilijk of zelfs zeer moeilijk om erachter te komen wat voor regelingen en vergoedingen de hogeschool of universiteit voor studentbestuurders heeft.

De studenten hopen dat minister Bussemaker ‘bestuurlijke afspraken’ met de instellingen wil maken over collegegeldvrij besturen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?