Terug naar overzicht

Nieuwe lector Ondermijning wil hulp inschakelen van studenten

Het lectoraat Ondermijning kan van start: Emile Kolthoff is sinds vrijdag 2 juni aangesteld als nieuwe lector Ondermijning. Een actueel thema waar de laatste tijd, met name in Brabant, veel om te doen is. Genoeg stof voor onderzoek dus. En daar wil hij studenten bij betrekken.

De zoektocht naar een geschikte lector duurde ruim een jaar, maar sinds vorige week kan er officieel een start worden gemaakt. Met het lectoraat Ondermijning hoopt Avans een bijdrage te leveren aan een praktische oplossing van het probleem, want er zijn andere instrumenten en andere technieken nodig. Met als doel de weerbaarheid tegen bedreiging, misleiding en beïnvloeding van de professionals te vergroten. Een onderwerp dat Kolthoff ontzettend boeit. “Ik kan stellen dat het mij op mijn lijf geschreven is.”

Hulp van studenten
Kolthoff wil voor zijn onderzoek ook de hulp van studenten van diverse opleidingen inschakelen. Want het zijn niet alleen de politie en de rechtbank die met dit onderwerp te maken krijgen: het is een wijdverspreid probleem waar ook zorgverleners, makelaars, aannemers en noem maar op mee te maken kunnen krijgen. Oftewel jullie studenten die nu en in de toekomst het werkveld instromen. “Bijna alle opleidingen binnen Avans krijgen te maken met criminele ondermijning. Van Integrale veiligheidskunde tot Social Studies. Samen met de studenten gaat het lectoraat kijken naar de risico’s. Hoe kunnen we die herkennen en wat kunnen we daar tegen doen. De resultaten worden geïmplementeerd in het onderwijs. Studenten zijn belangrijk voor het bestaansrecht van een lectoraat.”

Vermenging onderwereld en bovenwereld blootleggen
Het lectoraat zal zich focussen op de vraag hoe de onderwereld en de bovenwereld vervlochten raken. Avans wil de werkwijze blootleggen zodat er proactief kan worden opgetreden. Hoewel het onderzoek zich voornamelijk richt op de regio Brabant, zijn de resultaten bruikbaar voor heel Nederland. Onderdeel van het onderzoek dat Kolthoff gaat opzetten, is het in kaart brengen van de vormen van ondermijning waarmee professionals in een groot scala aan beroepen te maken hebben en hoe deze vormen van ondermijning zijn te beïnvloeden.

Lees ook: Avanslector: ‘In de schaduwwereld spelen zich ernstige taferelen af’

Bekende
Misschien komt de naam Kolthoff je bekend voor. Tot december vorig jaar was hij als lector Veiligheid, Openbare Orde en Recht verbonden aan Avans. Naast lector is hij hoogleraar Criminologie aan de Faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit en Fellow bij de onderzoeksgroep Quality of Governance aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?