Terug naar overzicht

Op tijd herinschrijven voor Avansstudie voorkomt problemen in september

Studenten die ook volgend studiejaar bij Avans verder willen met hun opleiding doen er goed aan zich tijdig in te schrijven. Vorig jaar september kwamen 268 Avansstudenten in de problemen omdat hun inschrijving niet goed was verlopen.

Geen toegang tot colleges, indienen van een bezwaarschrift bij de Geschillen Advies Commissie en maar hopen dat je zo snel mogelijk door kunt met je opleiding. Niemand wil op die manier starten aan het nieuwe studiejaar. Daarom roept Avans studenten op nog voor ze op vakantie gaan de inschrijving en digitale incasso te regelen via Studielink.

Jorn Rommens, vierdejaarsstudent International Business and Management Studies in Breda, was een van de 268 studenten die in september in de problemen kwam.

Vorig jaar liep je tegen problemen aan met je aanmelding, is er een moment geweest waarop je dacht dat je niet aan je studie bij Avans zou kunnen beginnen?
“Ja, ik heb een officiële verklaring van de toelatingscommissie ontvangen waarin stond dat ik niet was toegelaten voor het studiejaar 2016/2017.”

Is de situatie snel opgelost of heb je studievertraging opgelopen?

“Na het indienen van mijn bezwaarschrift is het vrij snel opgelost. Ik heb een bezwaarschrift opgesteld en deze verstuurd naar de Geschillen Advies Commissie. Zij hebben uiteindelijk besloten dat ik mijn studie mocht vervolgen. Volgens de toelatingscommissie mocht ik tijdens de procedure geen lessen volgen. Echter heb ik dat wel gedaan om achterstand te voorkomen.”

Hoe is je laatste studiejaar bij Avans gegaan en wat ga je hierna doen?

“Mijn laatste studiejaar is goed bevallen. Ik heb mijn stage succesvol afgerond en mijn scriptie is ingeleverd. Ik heb een toelatingsverzoek ingediend voor een MSc Strategic Management te Tilburg University.”

Welke tip heb jij voor Avansstudenten om inschrijfproblemen te voorkomen?
“Als tip zou ik willen meegeven dat studenten de herinschrijving moeten zien als een activiteit die hoort bij het einde van het huidige studiejaar, niet bij het begin van het volgende. Bovendien kan ik niet genoeg benadrukken dat het belangrijk is om te zorgen dat de gegevens die geregistreerd staan (bv. telefoonnummer, email) kloppen. In mijn situatie klopte die niet, waardoor ik niet op de hoogte was van mijn incomplete inschrijving.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?