Terug naar overzicht

Rechtszaak tegen verengelsing hoger onderwijs

De vereniging Beter Onderwijs Nederland wil een rechtszaak aanspannen om de verengelsing van het hoger onderwijs een halt toe te roepen. Die zou een spoor van vernieling door het hoger onderwijs trekken en bovendien in strijd zijn met de wet.

Bestuurslid Felix Huygen van de vereniging BON kondigde het voornemen om een rechtszaak te beginnen vanmorgen aan in een opiniestuk in de Volkskrant. BON beroept zich op artikel 7.2 van de wet op het hoger onderwijs waarin staat dat het onderwijs en de examens in het Nederlands moeten zijn, tenzij er sprake is van een gastcollege door een anderstalige docent of “indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt”.

Niveaudaling
Huygen voegt zich in een lange rij van critici die vrezen voor niveaudaling van het hoger onderwijs. Docenten en studenten zouden zich minder makkelijk uitdrukken in het Engels dan in hun moedertaal, waardoor er veel nuance verloren gaat.

Bij de universiteiten is naar schatting inmiddels 60 procent van de opleidingen volledig Engelstalig en ook in het hbo rukt het Engels op. Daarbij spelen ook financiële motieven een rol: met hun Engelstalig onderwijs hopen sommige instellingen meer (buitenlandse) studenten aan te trekken.

Minister Bussemaker is er niet gerust op. Vorig jaar kondigde ze aan dat ze “een stevig gesprek” wilde voeren met universiteiten en hogescholen die Engelstalig onderwijs “puur en alleen” aanbieden om internationale studenten te werven. “Als de taal ten koste gaat van de nuance en  de diepgang van de stof, dan kunnen we het beter laten”, zei ze in de Tweede Kamer. Het is niet bekend wat er van de gesprekken terecht is gekomen.

Kasboekje
Het Interstedelijk Studenten Overleg is benieuwd naar de uitkomst van een eventuele rechtszaak. Volgens ISO-voorzitter Rhea van der Dong is het een illusie om te denken dat al het onderwijs met één knip van de vingers Engelstalig kan worden en dat de kwaliteit dan zomaar gewaarborgd blijft. Ze is bang dat de instellingen zich niet laten leiden door kwaliteit maar door hun kasboekje: “Een student uit Beijing neemt een grotere zak geld mee dan een student uit Bunschoten.”

De vereniging BON is een petitie tegen de verengelsing begonnen die inmiddels door ruim tweehonderd mensen is ondertekend.

Punt. Of had jij nog wat?

W*M

enkele bronnen en nee ik heb nu geen tijd om de rapporten er bij te zoeken: http://wibnet.nl/mens/psychologie/mensen-die-zich-ergeren-aan-taalfouten-zijn-grote-egoisten https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/wijs-jij-anderen-op-spelfouten-dan-be

2017-06-29 16:18:12

W*M

https://www.metronieuws.nl/nieuws/extra/2016/04/bewezen-taalverbeteraars-zijn-onprettige-mensen https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/wijs-jij-anderen-op-spelfouten-dan-ben-je-een-onaangenaam-mens http://wibnet.nl/mens/psychologie/mensen-die-zic

2017-06-29 16:15:40

Jacobus Bos

Waar zouden onze schrijvers en dichters zijn, als onze moedertaal wordt ingeleverd voor een zogenaamde wereldtaal? De muis opgeslokt door de olifant? Terwijl ze samen zo heerlijk over de brug liepen en de muis nog zei: wat stampen we lekker, hè?

2017-06-29 16:02:06

Van Dale

Beste W*M, kunt u uw bron noemen? Het is overigens rechtszaak en niet rechtzaak, moetten is geen bestaande vervoeging van het werkwoord moeten en de woorden om en dat mag u samenvoegen tot omdat. Graag gedaan. Kijk ook eens op www.onzetaal.nl.

2017-06-29 12:57:10

W*M

Onderzoek wijst uit dat mensen die over taal en spelling zeuren vaak weinig inzicht hebben in de essentie van de text, narcistisch en onpopulair zijn . moetten we echt een rechtzaak beginnen om dat er een aantal niets anders kan dan spellen zeuren?

2017-06-29 09:12:57

Meer lezen?