Terug naar overzicht

Vakbonden en werkgevers tevreden: ‘Het gaat steeds beter met docenten in het hbo’

Ze hebben nog net geen gebak gegeten, maar vakbonden en werkgevers zijn blij dat het hbo-personeel steeds positiever oordeelt over het werk. Ondanks problemen met de werkdruk.

“Wij zijn ontzettend blij met de uitkomsten”, zegt bestuurslid Jan Willem Meinsma van hogeschool Windesheim over een onderzoek naar de werkbeleving in het hbo. Dat beaamt Douwe Dirk van der Zweep, bestuurslid van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Meinsma en Van der Zweep zitten samen in het bestuur van Zestor, een fonds dat het personeelsbeleid en de arbeidsmarkt van hogescholen onderzoekt. Daarin kijken ze naar de sterke en zwakke punten van werken bij een hogeschool. “Veel hbo-medewerkers zouden hun werkgever van harte aanbevelen bij anderen”, zegt Van der Zweep tevreden.

Lees ook: Avans is een goede werkgever met twee aandachtspunten: werkdruk en openheid

Werkdruk
Toch heeft een op de negen hbo-medewerkers zich het afgelopen jaar weleens ziekgemeld vanwege de hoge werkdruk, berichtte het HOP vorige week. Dat is ook wel zo, zeggen de twee bestuurders, maar dat is niet het enige. “Er zijn altijd ontwikkelpunten, daar zijn we transparant over”, aldus Meinsma.

Het is het belangrijkste ontwikkelpunt uit het onderzoek, vult Van der Zweep aan, “en zeker een punt aan de cao-tafel”. Maar ze willen ook uitdragen dat het goed gaat, want straks moeten hogescholen in een aantrekkende economie nieuwe docenten werven en dat valt soms niet mee. Bovendien vertrekken relatief veel beginnende docenten te snel. Het is in het belang van zowel werkgevers als werknemers om daar iets aan te doen – ook al verschillen hun ideeën erover en valt er nog genoeg te bevechten aan de cao-tafel.

Ergens is het niet zo vreemd dat veel docenten snel weer opstappen, leggen ze uit. De hogescholen staan meer dan andere onderwijssectoren in verbinding met de rest van de arbeidsmarkt. Een goede accountant is niet altijd een goede docent, maar soms merkt hij dat pas als hij begonnen is. Dan gaat hij liever weer terug het werkveld in.

Beter
Toch willen er misschien meer docenten aan de hogeschool blijven werken als de werving en begeleiding beter worden. Dan voelen ze zich niet zo verloren. Daar werken vakbonden en werkgevers samen aan.

En de tijdelijke contracten dan? Sommige docenten willen helemaal niet weg en zijn geschikt voor hun vak, maar toch wordt hun contract niet verlengd. Moet daar iets aan gebeuren?

Eigenlijk zijn ze het daar allebei mee eens, zowel de werkgever als de vakbondsman. “Dat is inderdaad de helft van het probleem”, zegt Van der Zweep van de AOb. Hij wil graag dat meer werknemers een vast contract krijgen.

Werkgever Meinsma ziet wel mogelijkheden. Het probleem is volgens hem dat hogescholen nogal ‘kort-cyclisch’ reageren op toename en daling van studentenaantallen. “Hoe kunnen we dat dempen, welke mechanismen zitten daarachter?” Misschien moeten docenten voor meer dan één vak of opleiding worden aangenomen, overweegt hij.

Basisbeurs
Daarover praten ze verder aan de cao-tafel. En één ding willen ze graag samen benadrukken: een onbetrouwbare overheidsfinanciering helpt niet om de problemen van tijdelijke contracten en werkdruk te bestrijden. Het geld van de wegbezuinigde basisbeurs bijvoorbeeld moet daadwerkelijk behouden blijven voor het hoger onderwijs, onderstrepen ze.

En ook de prestatieafspraken van de afgelopen jaren zorgden voor onzekerheid. Hogescholen konden geld verliezen als ze de streefcijfers niet haalden. Dat zagen werkgevers en vakbonden meteen terug in een toename van het aantal tijdelijke contracten, zeggen Meinsma en Van der Zweep.

In de cao is afgesproken dat medewerkers vaker in vaste dienst komen, maar dat is nog niet gelukt. Dat neemt allemaal niet weg, vertellen ze erbij, dat de meeste werknemers het fijn vinden in het hbo en dat daar bovendien een stijgende lijn in zit.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?