Terug naar overzicht

College van Bestuur wil situatie bij ASIS niet nog een jaar laten duren: ‘Signalen komen niet uit de lucht vallen’

Het jaarverslag van het College van Vertrouwenspersonen heeft nogal wat op gang gebracht. Vooral bij de Avans School of International Studies (ASIS). Jacomine Ravensbergen, lid van het College van Bestuur van Avans reageert: “Situatie ASIS is niet met een pennenstreek te verbeteren”.

Met 17 van de in totaal 65 meldingen in 2016 bij het College van Vertrouwenspersonen spant ASIS de kroon. Het is een duidelijk signaal dat er iets speelt binnen de internationale academie van Avans. “De signalen komen niet uit de lucht vallen, er zit een patroon in”, zegt Ravensbergen. “Ook uit de recente werkbelevingsonderzoeken bleek dat er wat speelt bij ASIS. Eerdere leidinggevenden hebben zich daar stuk op gebeten.”

Open cultuur
In het jaarverslag van het College van Vertrouwenspersonen wordt gesproken over ongewenste omgangsvormen. “Dat is een signaal dat wij zeer serieus nemen. Er is een open cultuur nodig, als die er onvoldoende is dan wordt elke verandering erg ingewikkeld.”

Het College van Bestuur is al langer op de hoogte van spanningen tussen management en personeel. “Wij hebben daar ook al meerdere gesprekken over gevoerd met de directie. In maart hebben wij een nieuwe adjunct aangesteld in de hoop dat dit het begin van een oplossing zou zijn. Dat heeft wat lucht gegeven, maar nog niet voldoende.”

‘De situatie is echter niet met een pennenstreek te verbeteren. Het zit dieper’

Afgelopen vrijdag heeft het bestuurslid gesproken met afgevaardigden van de academieraad, de onderwijscommissie en de examencommissie van ASIS. “Dat was een open gesprek waarvan ik het gevoel krijg dat zij zeker mee willen denken. De situatie is echter niet met een pennenstreek te verbeteren. Het zit dieper.”

Scan en analyse
Ravensbergen wil na de zomer snel doorpakken. “Het is niet de bedoeling dat we nog een jaar hetzelfde blijven doen.” Ze heeft DP&O de opdracht gegeven in september een scan en analyse te doen bij ASIS. “Ik wil weten wat het probleem is achter de cijfers die we al kennen uit het werkbelevingsonderzoek en het jaarverslag van de vertrouwenspersonen.”

Het bestuurslid benadrukt dat er niks mis is met het onderwijs bij ASIS. “De opleidingen hebben een hoge score in de NSE en staan ook internationaal nog altijd zeer hoog aangeschreven.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?