Terug naar overzicht

‘Inschrijving niet goed afgerond, dan geen toelating tot de lessen’

Zorg ervoor dat je de herinschrijving voor je opleiding bij Avans goed afrondt voor je op vakantie gaat. Diederik Zijderveld, vice-voorzitter van het College van Bestuur van Avans kan het niet genoeg benadrukken. “Je dupeert jezelf en de opleiding als in september blijkt dat niet alles geregeld is.” Naar aanleiding van de ervaringen van vorig studiejaar, toen bij 268 studenten die inschrijving niet goed was verlopen, is er het een en ander gewijzigd.

‘Als je inschrijving op 1 september niet geregeld is, heb je geen toegang tot het onderwijs. Dat was zo en dat blijft zo’

Ook deze zomer zullen studenten er via sms-jes, emails en telefoongesprekken er op gewezen worden als hun herinschrijving niet in orde is. “We hebben de werkwijze van vorig jaar geëvalueerd en besloten het draaiboek tot 1 september niet te wijzigen”, zegt Zijderveld. “Als je inschrijving op 1 september niet geregeld is, heb je geen toegang tot het onderwijs. Dat was zo en dat blijft zo.” Wél gaat iets Avans langer wachten met het blokkeren van accounts. “Er zal iets meer tijd zitten tussen de waarschuwing en dat we het echt doen.”

Stapel bezwaarschfriften
Afgelopen studiejaar waren er 268 studenten waarbij de inschrijving niet goed was verlopen. Gevolg hiervan was dat hun pas werd geblokkeerd, ze formeel geen lessen konden volgen en de toelatingscommissie van Avans zich door een grote stapel bezwaarschriften heen moest werken.

Een andere wijziging ten opzichte van vorig jaar moet ervoor zorgen dat de toelatingscommissie sneller kan handelen. “We gaan de studenten waarvan de herinschrijving niet in orde is, categoriseren. Dat moet zorgen voor minder belasting van de commissie.”

Blok 1
Avans streeft ernaar om zo veel mogelijk inschrijvingen op tijd af te ronden om een goed beeld te hebben van hoeveel studenten een opleiding dat studiejaar telt. “En als student is het essentieel dat je niet in blok 1 enkele lessen mist.”

Uiteindelijk worden studenten die te laat zijn met herinschrijven, wel toegelaten tot de opleiding zo blijkt uit een uitspraak van de Geschillenadviescommissie van vorig jaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?