Terug naar overzicht

ASIS-student wil nogmaals uitstel voor afstudeeropdracht

Een student van de Avans School of International Studies (ASIS) wil voor de tweede keer uitstel voor het inleveren van zijn afstudeeropdracht. Zijn begeleiding is rommelig verlopen en hij is daarvan het slachtoffer geworden. Hij stapt naar het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

De student verblijft voor zijn afstudeeropdracht in China, dus de begeleiding verliep op afstand. Zijn eerste mentor werd ziek en moest worden vervangen. De tweede mentor bleek geen goede match, ook die werd vervangen. Mentor nummer drie was rond de inleverdeadline op vakantie.

De examencommissie erkent dat de begeleiding niet goed is gegaan. “Wij hebben daar ook onze excuses voor aangeboden”, zegt de voorzitter. “Maar de student heeft al eens uitstel gekregen. We zien geen aanleiding om nu tot een ander oordeel te komen.”

Deadline verstreken
De ASIS-student leverde zijn afstudeeropdracht twee uur na het verstrijken van de deadline in, nadat hij al een keer uitstel had gekregen. “Pas 39 minuten voor de deadline kreeg ik het commentaar van mijn begeleider”, zegt hij. “Ik heb besloten aanpassingen nog door te voeren en was daardoor te laat.”

‘We zien geen aanleiding om nu tot een ander oordeel te komen’

Dat had grote gevolgen. Het bedrijf waar de student afstudeert, kreeg een e-mail van ASIS dat hij een rode kaart had gekregen vanwege het overschrijden van de deadline. De student werd daarop bij het bedrijf weggestuurd. Hij wil nu zijn opgedane kennis het liefst zo snel mogelijk bij een ander bedrijf inzetten, om in september alsnog te kunnen afstuderen. “Ik ben klaar om te werken, ik wil gaan solliciteren, maar ik heb nog geen papieren. Daar wil ik niet nog een half jaar op wachten.”

Het is niet terecht dat hij geen uitstel krijgt, meent de student. “Toen ik eenmaal de juiste begeleiding kreeg, heb ik maar twee weken kunnen schrijven. Als dat eerder was gebeurd, had ik wel een mooi rapport kunnen inleveren.”

Te hoge verwachtingen
De verwachtingen van de student met betrekking tot de begeleiding zijn te hoog, zegt de examencommissie. “Het is niet de bedoeling dat een begeleider actief betrokken is bij de inhoud van het afstudeerwerk.” Het is gebruikelijk dat de student tijdens zijn afstudeerperiode twee of drie keer contact heeft met zijn begeleider. “Een student is zelf verantwoordelijk voor het halen van de deadline en het voldoen aan de regels.”

De examencommissie adviseert de student om terug naar Breda te komen en bij een bedrijf in de regio af te studeren. Dan kan hij wel de benodigde begeleiding krijgen. Maar dat wijst de student af: “Mijn hart ligt in Azië. Ik wil hier blijven.”

COBEX verklaart het beroep ongegrond. De student moet in september opnieuw aan het afstudeertraject beginnen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?