Terug naar overzicht

In memoriam: Jasper Spanings

In de zomervakantie is Jasper Spanings, student aan de opleiding Fysiotherapie in Breda, overleden. Hieronder het in memoriam namens de academie.

In de vakantie bereikte ons het verdrietige bericht dat Jasper Spanings, vierdejaarsstudent aan de opleiding Fysiotherapie, op 16 juli na een eenzaam besluit plotseling is overleden. Wij hebben Jasper leren kennen als een beleefde, zachte en oprechte jongen, die wij bewonderden om zijn vrolijkheid ondanks zijn persoonlijke dilemma’s. Een kritische denker, altijd op zoek naar nieuwe kennis en ontwikkeling, die het vooral heel goed wilde doen. Hij kon genieten van een goed gesprek en discussie en hierbij een ander en relativerend perspectief inbrengen.

We kijken ook met veel waardering terug op zijn inzet voor de introcommissie van de opleiding, waarbij hij zich samen met andere leden inzette om een mooi introkamp voor startende studenten te organiseren. Hij zal hier herinnerd worden om het enorme plezier dat hij deze commissie en haar activiteiten heeft gebracht.

Het bericht van Jaspers overlijden vervulde ons met ongeloof, verdriet en verslagenheid. Het leven moet voor hem onvoorstelbaar zwaar zijn geweest. In HC104 hebben we een plek ter nagedachtenis ingericht voor iedereen die zijn gedachten naar Jasper uit wil laten gaan en een herinnering, gedachte of wens achter wil laten. Daarnaast treffen we (oud-)studenten die Jasper in gezamenlijkheid en met medewerkers van de Academie voor Gezondheidszorg willen gedenken graag op donderdag 14 september. Zij zijn welkom om binnen te lopen tussen 17.00 en 19.00 uur in lokaal HB101.

De studenten, medewerkers en directie van de opleiding Fysiotherapie wensen Jaspers familie en dierbaren alle kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?