Terug naar overzicht

Afstudeerder Small Business en Retail Management wil derde kans

Een student Small Business en Retail Management in Den Bosch wil een extra kans voor zijn afstuderen. De examencommissie wil hem die niet geven omdat hij al twee kansen heeft gehad. Daarom stapt de student naar het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

Afgelopen januari krijgt de student de eerste beoordeling voor zijn afstudeerscriptie, een onvoldoende. “Ik moest mijn scriptie in zes weken omschrijven tot een strategisch marketingplan. Ik wilde er alles aan doen om een voldoende te halen, dus dat heb ik gedaan. Alle feedback heb ik gebruikt.”

Geen externe beoordelaar gezien
Ook die tweede kans wordt onvoldoende beoordeeld. Maar, merkt de student tijdens de zitting van het COBEX op, hij heeft die tweede keer geen externe beoordelaar gezien, alleen de beoordelaar van Avans. Daar wil de COBEX-voorzitter meer van weten. “Hebben er twee beoordelaars naar de scriptie gekeken?” De examencommissie wordt duidelijk overvallen met die vraag. “Dat weten we niet zeker. Dit stond niet in het verweerschrift van de student, dus we hebben het niet gecheckt. Maar we gaan er vanuit van wel, dat hoort zo.”

Na die tweede onvoldoende klopt de student bij de decaan aan. “Ik heb een beperking, maar daar heb ik nooit iets mee gedaan. In het eerste jaar heb ik gemeld dat ik medicatie gebruik. Ik wilde het tijdens mijn opleiding helemaal zelf doen, het halen van mijn scriptie zou een overwinning zijn.”

‘Als je je functiebeperking van tevoren had gemeld, dan hadden we er rekening mee kunnen houden’

De decaan adviseert de student om een mail te sturen naar de examencommissie. “Als je je functiebeperking van tevoren had gemeld, dan hadden we er rekening mee kunnen houden”, zegt die. “Je hebt al twee afstudeertrajecten doorlopen, je had extra begeleiding en tijd kunnen krijgen. Na twee kansen per traject is het in principe afgelopen.” Het enige wat de student kan doen is een nieuw afstudeertraject ingaan.

Zorgplicht
Heeft de school na zoveel afstudeerkansen geen zorgplicht tegenover de studenten, vraag de COBEX-voorzitter zich af, of de student nu wel of niet een beperking heeft. “Van school mag je extra inzet verwachten.” Bij aanvang van het derde traject is de student in een gesprek wel extra begeleiding beloofd, maar die is nooit gegeven.

De partijen lijken er niet uit te komen, dus wordt er geschorst. Nadat de examencommissie contact heeft gehad met de afstudeercoördinator van de opleiding en met de begeleider van de student komt ze terug met een aanbod: de student krijgt opnieuw zes weken de tijd om zijn afstudeerscriptie in te leveren. Die wordt ook door een tweede examinator vanuit Avans beoordeeld. Voordat hij aan de nieuwe poging begint, krijgt hij eerst feedback op zijn huidige scriptie. “Maar je zult het zelf moeten doen”, zegt de voorzitter. “Je moet er achter gaan staan en de verantwoordelijkheid dragen.”

De student gaat akkoord en trekt zijn beroep in.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?