Terug naar overzicht

Hbo’er voelt zich niet goed voorbereid op baan

Foto: Pixabay.comAfgestudeerden van hogescholen zeggen steeds vaker dat ze hun opleiding uitdagend vonden. Maar over de voorbereiding op de arbeidsmarkt zijn ze nog altijd niet erg tevreden.

Hoe kijken hbo’ers anderhalf jaar na afstuderen terug op hun opleiding? Het Maastrichtse onderzoekscentrum ROA peilt ieder jaar hun mening op tal van onderwerpen. Het niveau van de opleidingen gaat vooruit, blijkt uit de antwoorden.

Uitdagend
Vier jaar geleden zei slechts 41 procent van de hbo-afgestudeerden dat hun opleiding uitdagend was geweest, tegenwoordig is dat 51 procent. Ook het percentage tevreden alumni is gegroeid, al gaat dat minder hard: van 62 naar 66 procent.

Maar de voorbereiding op de beroepsloopbaan kan nog altijd beter. Minder dan de helft is daar tevreden over en dat is al jaren zo. Driekwart vindt ook de voorlichting over vervolgstudies tekortschieten: ze weten niet goed wat de mogelijkheden zijn als ze willen doorstuderen.

Arbeidsmarkt
“Te veel studenten voelen zich aan hun lot overgelaten als ze hun diploma opgehaald hebben en de stap naar de arbeidsmarkt maken”, reageert voorzitter Rhea van der Dong van het Interstedelijk Studenten Overleg.

Volgens haar moeten het onderwijs en de arbeidsmarkt beter met elkaar praten. Ze doet die oproep samen met de Nationale Jeugdraad, jongerenvakbonden van CNV, FNV en VCP plus twee uitzendbureaus voor studenten (Integrand en UniPartners).

Overigens daalt de werkloosheid onder afgestudeerden van de hbo-voltijdsopleidingen gestaag: van 7,9 procent drie jaar geleden naar 5 procent nu.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?