Terug naar overzicht

Hoger onderwijs aardig op schema met gehandicapt personeel

illustratie: Julika RunowHogescholen en universiteiten doen flink hun best om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen, al is er nog wel werk aan de winkel. Ze doen het beter dan andere overheidswerkgevers, waarvoor een boete dreigt.

In 2025 moeten overheidswerkgevers 25.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan hebben geholpen, maar het wil nog niet echt vlotten. Eind vorig jaar hadden er volgens het Sociaal Akkoord 6.500 arbeidsgehandicapten in dienst moeten zijn, maar het waren er maar liefst drieduizend minder.

Vorige week stuurde demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (PvdA) een brief naar de Tweede Kamer waarin ze haar teleurstelling uit. Zo schiet het niet op met de “inclusieve arbeidsmarkt”, klaagt ze.

Op schema
Maar de hogescholen staan er best goed op, zegt woordvoerder Marjolein Schooleman van de Vereniging Hogescholen. “Ze liggen aardig op schema.”

Over acht jaar moeten de hogescholen 990 nieuwe banen voor mensen met een handicap hebben gecreëerd. Hoeveel er nu al zijn bijgekomen, weet Schooleman niet precies, maar ze verwacht dat de 99 werkplekken per jaar ruimschoots worden gehaald.

Met het hoger onderwijs gaat het inderdaad niet slecht, bevestigt ‘banenaanjager’ Hans Spigt, aangesteld om overheidswerkgevers bewust te maken van hun verantwoordelijkheid. Hij prijst hbo-arbeidsmarktfonds Zestor, dat “mooie voorbeeldprojecten” opzet om gehandicapten op de werkvloer te krijgen.

Leerzaam
De Hogeschool Leiden bedacht jaren geleden al dat het voor studenten leerzaam kan zijn om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking te begeleiden. Zo ervaren studenten van opleidingen als social work en sociale psychologie waar je tegenaan loopt.

Gehandicapten kunnen bijvoorbeeld als schoonmaker aan de slag of in de mediatheek werken, maar ook, zoals een autistische medewerker, het archief bijhouden voor de toetscommissie omdat hij alle toetscodes uit zijn hoofd kent.

De hogeschool moet in 2025 uiteindelijk 28 arbeidsgehandicapten in dienst hebben. “Dat zijn er nu dertien, en momenteel hebben vijf van hen een vast contract”, vertelt coördinator arbeidsinclusie Wiep Staal van de Hogeschool Leiden.

De universiteiten moeten in dezelfde periode ruim twaalfhonderd arbeidsgehandicapten aan het werk helpen. Dat gaat ook voorspoedig, aldus Bart Pierik van universiteitenvereniging VSNU. “Er zijn veel initiatieven om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.”

Werk aan de winkel
Aan de Universiteit Utrecht werken momenteel 53 arbeidsgehandicapten, waarvan 36 fulltime. Het is de bedoeling is dat er aan het einde van het jaar 51 fulltime banen zijn. Daarvoor is nog wel wat werk aan de winkel, aldus woordvoerder Maarten Post “Er wordt hard aan gewerkt, maar het ziet ernaar uit dat we eind dit jaar wel in de buurt van dat getal zullen eindigen.”

Mensen met een beperking werken onder meer als apotheekmedewerker, als wagenparkbeheerder, maar helpen soms ook bij (laboratorium)onderzoek, vertelt Post. “De universiteit besteedt veel ondersteunende diensten zoals catering en groenvoorziening uit. Dat stelt ons voor een extra uitdaging om geschikte kandidaten te vinden.”

Banenaanjager Hans Spigt, erkent dat dit bij veel instellingen speelt. Toch is hij niet ontevreden: “De meeste universiteiten hebben hun taakstelling al voor een flink deel ingevuld”, zegt hij.

Boete
Als werkgevers het quotumpercentage dat in oktober wordt vastgesteld niet halen, krijgen ze een boete. Voor elke arbeidsgehandicapte die werkgevers te weinig in dienst hebben, moeten ze in 2020 vijfduizend euro ‘quotumheffing’ betalen.

In het bedrijfsleven gaat het overigens uitstekend met het aannemen van arbeidsgehandicapten: daar waren er eind 2016 al negentienduizend bijgekomen, vijfduizend meer dan nodig was.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?