Terug naar overzicht

Hogescholen moeten academisch onderzoek zelf maar betalen, vindt rechter

Waarom krijgen wij niet evenveel geld voor onze academische opleidingen als de universiteiten, vraagt hogeschool NHTV zich af. De hbo-instelling stapte naar de rechter, maar ving daar bot.

Sinds 2004 is de grens tussen universiteiten en hogescholen een beetje minder hard gemaakt. In principe mogen alle instellingen zowel hbo- als wo-opleidingen aanbieden. Maar één ding is niet veranderd: hogescholen krijgen alleen bekostiging voor hun onderwijs, terwijl universiteiten daarnaast ook een bedrag voor hun wetenschappelijk onderzoek ontvangen.

En dat is niet eerlijk, vindt hogeschool NHTV, die twee wetenschappelijke bachelors en één master in huis heeft. Zij stapte daarom naar de rechter.

Financiering niet aangepast
De enige reden waarom de financiering niet is aangepast, redeneert NHTV, is dat het ministerie bij de wetswijziging ervan uit ging dat het nog even zou duren voordat hogescholen academisch onderwijs gingen aanbieden. De toelichting bij de wet wekte de indruk dat de financiering later zou worden aangepast, als die opleidingen er daadwerkelijk zouden zijn. Maar dat is nog altijd niet gebeurd.

Andere doelstellingen
Dat betoog volgt de rechter echter niet. Dat NHTV academische opleidingen aanbiedt, betekent niet dat de hogeschool opeens een soort universiteit is. Universiteiten hebben namelijk andere doelstellingen en daarop is de financiering toegesneden.

Waarom zouden hogescholen bovenop het geld voor “ontwerp en ontwikkelactiviteiten”, dat universiteiten ook niet krijgen, evenveel recht hebben op onderzoeksbekostiging als de universiteiten? De rechter ziet er geen reden voor. NHTV bestudeert de uitspraak en kan nog niet zeggen of zij in hoger beroep gaat.

Complexe financiering
De hogeschool kan nog niet zeggen om hoeveel geld het gaat. Dat is lastig te berekenen, want de financiering van het hoger onderwijs is erg complex. Volgens cijfers van de overheid zelf krijgen universiteiten voor hun onderwijs en onderzoek meer dan twintigduizend euro per student en hogescholen zo’n tienduizend euro.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?