Terug naar overzicht

Onderzoek ASIS uiterlijk 30 september afgerond

Het College van Bestuur van Avans heeft Ton Leijten, interim directeur bij de Diensteenheid Personeel en Organisatie, opdracht gegeven onderzoek te doen naar de interne ontwikkelingen bij de Avans School of International Studies (ASIS).

Het College van Bestuur (CvB) zag zich na diverse signalen vanuit zowel medewerkers als directie van ASIS genoodzaakt een onderzoek in te stellen. Belangrijk daarin was onder meer het jaarverslag van het College van Vertrouwenspersonen (CvV) waaruit bleek dat 17 van de in totaal 25 melding van onveilige werkverhoudingen afkomstig zijn van ASIS.

Intimidatie
“In 2016 zijn vanuit enkele academies en diensten signalen opgevangen die duiden op een mogelijke angstcultuur en op een ervaren restrictie in spreekvrijheid”, schrijft het CvV in haar jaarverslag. “In minimaal 25 gevallen werd een onveilige werkverhouding beleefd: de melders hadden het gevoel dat het werk onaangenaam gemaakt werd, zij verbaal geïntimideerd werden of afgerekend werden op het hebben van andere (werkrelevante) opvattingen”, is te lezen in hetzelfde verslag.

“De signalen komen niet uit de lucht vallen, er zit een patroon in”, zei bestuurslid Jacomine Ravensbergen over de problemen bij de academie. “Ook uit de recente werkbelevingsonderzoeken bleek dat er wat speelt bij ASIS. Eerdere leidinggevenden hebben zich daar stuk op gebeten.”

Vervolg
De analyse van Leijten, die uiterlijk 30 september moet afgerond zijn, richt zich op drie niveaus: individu, proces en organisatie. Op basis van het verslag besluit het CvB over een verder vervolg.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?