Terug naar overzicht

Opleiding Mens en Techniek wil verhuizen van Tilburg naar Breda

De Academie voor Gezondheidszorg wil de opleiding Mens en Techniek verhuizen van Tilburg naar Breda. Het is de bedoeling om in augustus 2018 in Breda te starten, maar daar is nog wel toestemming van de overheid voor nodig.

De belangrijkste redenen om de opleiding te verplaatsen zijn het huidige gebouw en het ontbreken van de mogelijkheid om multidisciplinair te werken, zo vertelt academiedirecteur Hedzer Schotsman. “Uit gesprekken die wij gevoerd hebben met docenten en studenten blijkt dat de huidige locatie aan de Sportweg te wensen over laat. De huurlocatie sluit niet aan bij de identiteit van de opleiding. Daarin investeren is zonde van het geld.”

Multidisciplinair
De opleiding Mens en Techniek bevindt zich op het snijvlak van zorg en techniek. “Daar zit een enorm groeipotentieel. Er zullen steeds meer hbo’ers nodig zijn in de sector.” Die multidisciplinariteit komt in Tilburg echter te weinig uit de verf. “Aan de Hogeschoollaan in Breda werken docenten en studenten straks in de omgeving van studenten Verpleegkunde en Fysiotherapie enerzijds maar hebben ze ook de beschikking over de technieklokalen op de Lovensdijkstraat. Bovendien is in Breda het GET-lab (Gezondheid en Technologie-lab) gevestigd”, zegt Schotsman.

Er is al overleg geweest met de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst over de mogelijkheid tot plaatsing van zo’n 250 extra studenten en in de toekomst waarschijnlijk meer. “Daaruit blijkt dat het kan. Vooruitlopend op de grote verbouwing aan de Hogeschoollaan kunnen werkzaamheden uitgevoerd worden waardoor er in het nieuwe studiejaar plaats is voor die studenten.”

Informatiebijeenkomst
De verhuisplannen komen voor docenten en studenten niet uit de lucht vallen. Docenten zijn continu op de hoogte gehouden en de studenten hebben inmiddels een informatiebrief ontvangen. Op 6 oktober is er bovendien een informatiebijeenkomst waar studenten vragen kunnen stellen.

Of de verhuizing door gaat ligt aan de overheid, de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs laat begin oktober weten of de opleiding naar Breda mag. Schotsman: “We hebben om die reden ook zelf contact gelegd met de Hogeschool Rotterdam en Fontys. Zij reageren positief op de verhuisplannen. Het is nu afwachten hoe het CHDO oordeelt.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?