Terug naar overzicht

‘Zonde dat niet meer studenten voor een pabostudie kiezen’

Het oplopende lerarentekort leidt in sommige steden tot een ware run op pabostudenten. Zonde dat niet meer studenten voor een pabostudie kiezen, vindt adjunct-directeur Rick Lamers van de Pabo bij Avans. “Als leerkracht heb je een grote invloed op het leven van een ander.”

Het liefst praat Lamers over leerkrachten, niet over juffen en meesters. Dat eerste doet volgens hem meer recht aan de uitdagingen waarmee leerkrachten in het basisonderwijs te maken krijgen. Die uitdagingen zijn niet mals. “Je moet inhoudelijk op de hoogte zijn van veel verschillende vakken. Daarnaast moet je die inhoud ook over kunnen brengen op kinderen. Elk kind is natuurlijk anders en klassen kunnen wel 30 kinderen bevatten. Soms zelfs meer.”

“Mensen kijken vaak naar de Pabo met de herinneringen uit hun eigen basisschooltijd”, vervolgt Lamers. Ze zien volgens de adjunct daardoor niet met welke uitdagingen een leerkracht kampt. “Misschien hebben ze de indruk dat het basisonderwijs niet erg uitdagend is.”

‘De meeste docenten en studenten werken hier met een enorme betrokkenheid’

Mannen voor de klas
Om meer studenten, maar vooral ook om meer mannen aan te trekken, pakt Avans Hogeschool de inhoud en de presentatie van de opleiding aan. “We vinden het belangrijk dat studenten een bredere kijk op het beroep en de wereld ontwikkelen. We zorgen dan ook dat onderwerpen als natuur, techniek en ondernemerschap nadrukkelijker belicht worden.”

Op open dagen zorgt de hogeschool dat er genoeg enthousiaste Pabosstudenten rondlopen. Vrouwen én mannen. “Alleen zo is de gemoedelijke sfeer van de Pabo bij Avans over te brengen”, weet Lamers. “Dit vak kies je niet zomaar. Als leerkracht heb je een grote invloed op het leven van een ander. De meeste docenten en studenten werken hier met een enorme betrokkenheid. Dat willen we aspirant-studenten graag meegeven.”

‘We hebben 5 procent meer mannen dan vorig jaar’

Mannelijke studenten lopen ook rond op de open dag. “Als een geïnteresseerde jongen Avans bezoekt, is het fijn als hij zich met een mannelijke student kan identificeren. Hij zal eerder geneigd zijn hem naar zijn ervaring te vragen.”

Dit jaar kan Avans overigens tevreden zijn met het aantal mannelijke studenten. “We hebben 5 procent meer mannen dan vorig jaar. In totaal zijn het 25 procent van alle studenten. Dat lijkt weinig, maar het is voor ons een winst.” Het aantal aanmeldingen valt dit jaar sowieso niet tegen. Lamers: “We hebben net zoveel studenten als vorig jaar. Per jaar kan het sterk verschillen, dus we zijn hier tevreden mee.”

‘We zoeken een manier om diversiteit te stimuleren’

Meer kleur
Wel valt er op het gebied van diversiteit winst te behalen, vindt Lamers. Want hoe mooi zou het zijn als de Pabo bij Avans een afspiegeling vormt van de maatschappij? Lamers: “Het is verrijkend om in de ene klas les te krijgen van een blanke, Hollandse leerkracht en in een andere klas een leerkracht met een Marokkaanse achtergrond. Studenten leren meer over de wereld. Ze leren elkaars cultuur beter begrijpen en dat komt ze als leerkracht ten goede. Mensen van verschillende achtergronden vullen elkaar op veel punten aan.”

De adjunct-directeur heeft het idee dat de diversiteit van de Pabo niet erg afwijkt van die van Avans als geheel. “We zoeken een manier om diversiteit te stimuleren. Het speelt waarschijnlijk mee dat we in het zuiden zitten en niet in de Randstad. Het aandeel aspirant-studenten met een migrantenachtergrond is in het zuiden kleiner. Ik betwijfel dus of het gebrek aan studenten met een andere achtergrond aan de pabo ligt en niet aan de locatie.”

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?