Terug naar overzicht

5 procent meer eerstejaars in hbo

In september zijn naar schatting meer dan honderdduizend studenten voor het eerst aan een opleiding in het hbo begonnen. Dat is een toename van 5,2 procent.

De echte instroomcijfers zijn er nog niet, waarschuwt de Vereniging Hogescholen, maar het aantal voorlopige aanmeldingen is net als vorig jaar behoorlijk gestegen. Er zijn duizenden eerstejaars bijgekomen. Dat merken vooral opleidingen in de gezondheidszorg en de groene hbo-opleidingen, die meer dan acht procent groei noteren.

Ook de pabo’s trekken weer meer studenten (5,9 procent), maar dat kon ook haast niet anders. De pabo’s zagen het aantal nieuwe studenten in 2015 flink dalen toen er strengere instroomeisen werden ingevoerd en bovendien de basisbeurs verdween. Die klap zijn ze nog lang niet te boven.

Voorjaar
Vóór 1 oktober moeten studenten hun inschrijving hebben afgerond. De aanmeldingen bij de hogescholen zullen dus niet meer veranderen, al duurt het altijd even voordat de officiële telling bekend wordt. Dat gebeurt pas in het voorjaar.

De ervaring leert dat pakweg een kwart van de aanmelders toch niet komt opdagen of de inschrijving gewoon niet afrondt. Van de 139.000 aanmeldingen zullen er ongeveer 103.000 overblijven.

Maar één ding is zeker: voor het tweede jaar op rij groeit het hbo, na de enorme dip in het jaar dat de basisbeurs werd afgeschaft. Toen, in 2015, begonnen er slechts 94.000 studenten aan een hbo-opleiding.

Associate degree
Overigens groeien vooral de tweejarige associate degree-opleidingen erg hard, met 34,9 procent. Daar is voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen blij mee: “Deze forse groei bevestigt dat de belangstelling voor de tweejarige ad-opleiding onder werkenden en mbo-4 studenten toeneemt en daarmee voldoen we aan een belangrijke vraag op de arbeidsmarkt”, zegt hij in een persbericht. “Ook verwacht ik dat het deze studenten zal inspireren om door te stromen naar een bachelor.”

In de totale groei van ruim 5 procent spelen de deeltijdstudies een grote rol: die zien de belangstelling met meer dan 11 procent stijgen. De duale opleidingen, waarbij studenten werken en leren tegelijk, gaan zelfs met 17 procent omhoog.

Avans
Avans telt voorlopig 8.676 eerstejaarsstudenten dat zijn er 450 meer dan vorig jaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?