Terug naar overzicht

Avans Afstudeerprijs: kosten besparen in adviestraject arbeidsongeschiktheidsverzekeringen


Lars Verwaters, net afgestudeerd bij Bedrijfskunde MER deeltijd, onderzocht bij zijn werkgever Univé hoe het adviestraject rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen verbeterd kan worden. Met zijn onderzoek is hij genomineerd voor de Avans Afstudeerprijs.

Kun je uitleggen waar je scriptie over gaat?
“Mijn scriptie gaat over het kostenefficiënt maken van het adviestraject rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Daarbij heb ik gekeken naar de processen, tijdsmetingen verricht en vervolgens de daadwerkelijke kosten van het volledige adviestraject in kaart gebracht. Op basis van de bestaande situatie heb ik door middel van interviews, benchmarks en diverse theoretische modellen gekeken waar mogelijkheden zitten om het adviestraject kostenefficiënt in te richten.”

Hoe ben je aan de opdracht gekomen?
“Van de werkvloer kwamen geluiden dat het bestaande adviestraject rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen veel tijd en geld kost. Mijn leidinggevende heeft me gevraagd om te kijken of dat ook daadwerkelijk zo is en om een advies te schrijven om dat te verbeteren.”

Wat gebeurt er met jouw aanbevelingen?
“Op dit moment hebben we diverse aanbevelingen verwerkt in een nieuw bedieningsconcept. We zitten nog in de testfase om te bekijken of dat ook werkbaar is. We gaan nieuwe metingen verrichten om na te gaan of het gewenste resultaat wordt bereikt, namelijk kostenefficiënt werken én voldoen aan de huidige wetgeving.”

Wat vind je ervan dat je genomineerd bent?
“Het is natuurlijk supergaaf dat ik genomineerd ben, dat had ik absoluut niet verwacht!”

Hoe schat je je kansen in?
“Als ik kijk naar de medegenomineerden, dan zie ik heel interessante onderwerpen naar voren komen. De kracht van mijn stuk zit hem vooral in de specifieke analyses die ik heb verricht op de processen om te komen tot een solide onderbouwing van de huidige en de gewenste situatie. Mijn afstudeerbegeleider vond het een bijzonder stuk.”

De uitreiking van de Avans Afstudeerprijs is op 31 oktober in de kapel van de Akademie voor Kunst en Vormgeving|St. Joost in Breda. Naast Lars zijn nog vier andere studenten genomineerd.  De prijs bestaat onder meer uit 1500 euro.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?