Terug naar overzicht

Conclusie onderzoek: organisatie ASIS bleef achter bij groei studentenaantallen

Organisatorisch is de Avans School of International Studies (ASIS) niet meegegroeid met de toename van het aantal studenten. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek van DP&O. Een interim-directeur moet binnen een half jaar de academie op de rails krijgen.

ASIS is er de afgelopen jaren niet in geslaagd de organisatie aan te laten sluiten bij de groei van de academie. De oude organisatie bestond uit een hechte groep medewerkers die gewend was om beslissingen in consensus met de hele groep te nemen, flexibel en wendbaar te zijn en daarmee tot op het laatste moment wijzigingen te kunnen doorvoeren in het programma en het rooster.

Onnodige werkdruk
Met de groei naar een volwaardige academie is het niet gelukt om de organisatie mee te veranderen. Hierdoor nam de werkdruk onnodig toe, werd besluitvorming onduidelijk en het doorontwikkelen van de organisatie, inclusief het beleggen van verantwoordelijkheden, lastig. Dat gaf ruimte aan medewerkers voor privileges uit het verleden. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van DP&O naar de problemen bij de internationale academie van Avans.

Het College van Bestuur van Avans gaf opdracht tot dit onderzoek na onder meer signalen van de directie, een aantal medewerkers en het College van Vertrouwenspersonen.

‘Uit het onderzoek blijkt ook dat de medewerkers erg loyaal zijn richting de academie’

“Uit het onderzoek van DP&O blijkt ook dat de medewerkers erg loyaal zijn richting de academie. Iedereen doet enorm zijn best”, zegt Jacomine Ravensbergen van het College van Bestuur. “Daarom zijn ze er in geslaagd het onderwijs goed te houden. Ondertussen werd het voor medewerkers zélf steeds zwaarder.”

“Als College van Bestuur merk je dit primair uit de gesprekken met de directie en natuurlijk uit indicaties zoals het werkbelevingonderzoek. We zagen dat het voor een eenhoofdige directe een te ingewikkelde opdracht was, daarom hebben we ook een adjunct toegevoegd. Maar misschien was dat voor ASIS niet genoeg of al te laat.”

Prima plannen op de plank
Volgens het bestuurslid heeft de directie hard gewerkt om de problemen op te lossen. “Maar als je niet tot voor medewerkers voelbare successen komt, de werkdruk niet afneemt, besluitvorming niet verheldert en je komt aan privileges die in het verleden opgebouwd zijn, gaan mensen terugduwen. Daarbij komt een noodzakelijke curriculumverandering waardoor de complexiteit verder toeneemt. Mede daardoor is het ASIS niet gelukt een nieuwe duidelijke organisatievorm aan te nemen hoewel er prima plannen voor op de plank liggen.”

‘Er lijkt een kanteling plaats te vinden’

Afgelopen week zijn de conclusies gepresenteerd aan de medewerkers van ASIS. “Mensen herkennen het geschetste beeld. Ik zag voor het eerst dat ze elkaar erop aanspreken. Er lijkt een kanteling plaats te vinden. Er staan nieuwe cultuurdragers op binnen de academie. Het is onze taak die te helpen.” Ravensbergen blijft de komende maanden intensief betrokken bij de academie.

Kaders stellen
De nog te benoemen interim-directeur moet zorgen dat de afspraken niet alleen op papier staan, maar ook worden nageleefd. “Mijn indruk is dat daar een half jaar voor nodig is. Het is belangrijk dat duidelijk wordt wie waarvoor verantwoordelijk is. Kaders stellen en handhaven. Dat betekent dat sommige mensen wat moeten inleveren. Maar ik heb echt het vertrouwen dat ook zij meebewegen.”

‘Ik heb het gevoel dat ASIS weer snel terug kan zijn als de internationale parel van Avans’

Dominique Majoor van de Pabo is aangesteld als waarnemend directeur om het primaire proces te bewaken zodat de interim-directeur zich op het organisatorische deel kan richten. “Ik heb het gevoel dat ASIS weer snel terug kan zijn als de internationale parel van Avans.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?