Terug naar overzicht

Veel meer stagiairs voelen zich gediscrimineerd

illustratie: Janine JanssenEén op de vijf studenten zegt last te hebben van discriminatie tijdens de stage. Dat is maar liefst 73 procent meer dan vorig jaar, blijkt uit de nieuwe Nationale Stagemonitor die vandaag is gepubliceerd.

Het zijn vooral vrouwelijke, homoseksuele en allochtone stagiairs die zich gediscrimineerd voelen. “Vooral mijn accent en mijn geloof waren een gesprekpunt of voer voor roddels”, schrijft een stagiair.

De Stagemonitor is een initiatief van het StudentenBureau, dat studenten aan een stage of bijbaan helpt. Dit jaar werkten er 2.500 respondenten mee: zo’n tweeduizend hbo- en wo-studenten en vijfhonderd bedrijven. Ze werden gevraagd naar hun ervaringen met begeleiding, stagevergoedingen, baanperspectief en dus ook met discriminatie.

Solliciteren
Tien procent van de ondervraagden ondervond al discriminatie tijdens het solliciteren: dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Allochtone studenten worden volgens de monitor zelfs vier keer zo vaak gediscrimineerd.

Een verklaring voor deze grote stijging heeft het StudentenBureau niet. Een woordvoerder noemt de uitkomsten opvallend.” Het Rijk startte twee jaar geleden een campagne om discriminatie tegen te gaan. Je zou verwachten dat het aantal klachten daarna zou afnemen, maar dat is dus beslist niet het geval.”

Groot verschil
Het verschil in stagevergoeding tussen mannen en vrouwen is weliswaar kleiner geworden, maar nog steeds aanzienlijk. Mannen krijgen gemiddeld 327 euro: bijna 70 euro meer dan vrouwen. Allochtonen moeten het met 262 euro doen, 40 euro minder dan autochtonen.

Stagebedrijven zijn over het algemeen best tevreden over hun stagiairs: gemiddeld krijgen die een 7,4. Ook de studenten zelf zijn te spreken over hun stage: voor begeleiding scoort hun stagebedrijf gemiddeld een 7,5. De rol van de opleiding tijdens de stage haalt daarentegen maar net een voldoende. Deze signalen kwamen eerder ook al in de Nationale Studenten Enquête naar voren.

Punt. Of had jij nog wat?

Haha

@Kees: Omdat je het idee hebt dat mensen in andere landen gemiddeld een lager IQ hebben, zo van hey die zijn genetisch bepaald achterlijk.

2017-10-31 11:58:27

Kees

...meeste gevallen zo is, waarmee ik aangeef dat er soms wel degelijk sprake is van discriminatie, alleen is dit aantal lager dan dit artikel doet denken. Verder legde ik alleen maar uit waarom de stagevergoedingskloof misleidend is.

2017-10-25 19:58:25

Kees

...wat ze zeggen. Zo denken minderheden vaak te snel dat ze afgekeurd worden bij een sollicitatie omdat ze tot een minderheidsgroep behoren, terwijl het best zo zou kunnen zijn dat een andere kandidaat geschikter was. Ik zei ook dat dit in de...

2017-10-25 19:57:25

Kees

@Haha Hoezo ben ik hypocriet? Ik ben zelf een groot voorstander voor vrijheid van meningsuiting en van mij mogen minderheden dus gewoon zeggen wat ze willen, dit betekend echter niet dat je het altijd met ze eens moet zijn of dat het altijd klopt...

2017-10-25 19:56:46

A

Mensen met een taalachterstand en een zwaar accent zijn ook gewoon niet representatief in het bedrijfsleven, al helemaal niet in een klantcontactfunctie. Daarnaast erger ik mij groen en geel aan de taalfouten in de communicatie tegenwoordig.

2017-10-25 10:03:30

Haha

Kees. Wat ben jij een ongeloofelijke hyprocriet. We kennen in dit land zoiets als gelijkheid, dus naar iedereen zal geluisterd moeten worden. Dat jij daar te zwak voor bent en meteen vooroordelen moet verspreiden om het te vermijden is jouw probleem.

2017-10-25 09:26:04

Hymke

Is er bij het verschil tussen man en vrouw en allochtoon en autochtoon ook rekening gehouden met de verschillende sectoren waarin stage is gelopen? Want in technische sectoren waar nu eenmaal veel mannen zitten zijn de stagevergoedingen behoorlijk

2017-10-25 07:54:33

Kees

...logisch dat mannen gemiddeld meer stagevergoeding krijgen dan vrouwen. In de meeste gevallen heeft het dus niks met seksisme of racisme te maken wanneer iemand geweigerd wordt voor een stage of minder stagevergoeding krijgt.

2017-10-25 01:30:21

Kees

Daarnaast volgen mannen vaker een opleiding die voor een goedbetaalde baan zorgen dan vrouwen, vergelijk bijvoorbeeld de man-vrouwverhoudingen van technische- en economische opleidingen met die van taal- en cultuuropleidingen. Het is dus volkomen...

2017-10-25 01:29:39

Kees

...wordt er al gauw onterecht "Discriminatie!" geroepen dankzij mafkezen zoals die van DENK. Ook is het logisch dat een autochtoon met een taalachterstand minder snel wordt aangenomen omdat dit een negatieve invloed kan hebben op zijn werk.

2017-10-25 01:29:24

Meer lezen?