Terug naar overzicht

Hbo op koers met extra docenten

In 2025 moeten hogescholen 2.500 docenten extra in dienst hebben. Dat zal waarschijnlijk geen probleem zijn: het hbo ligt ruimschoots voor op schema.

Het was één van de grote beloftes die minister Bussemaker deed toen ze twee jaar geleden de basisbeurs afschafte: dankzij de opbrengst van het nieuwe leenstelsel zouden er maar liefst vierduizend docenten bij komen in het hoger onderwijs.

De PvdA-minister zwaait bijna af en daarom kijken we wat er terechtkomt van haar ambitie: is er een begin gemaakt? Anders dan de universiteiten liggen de hogescholen bijzonder goed op koers.

Van die vierduizend docenten moesten de hogescholen er 2.500 voor hun rekening nemen, stelde Bussemaker in haar Strategische Agenda. Ze rekende in voltijdbanen vanaf het jaar 2012.

Eerste gezicht
Op het eerste gezicht hebben de hogescholen die doelstelling allang gehaald. In vier jaar tijd zijn er genoeg hbo-docenten aangetrokken om samen 3.155 voltijdbanen te vullen: ruim zeshonderd méér dan Bussemaker in het vooruitzicht stelde voor het jaar 2025.

Alleen lopen er inmiddels ook veel meer studenten rond in het hbo: het zijn er 25.000 extra. Maar ook als we corrigeren voor deze groei, gaat het de goede kant op. Welbeschouwd zijn er nu al 1.900 hbo-docenten extra.

In 2012 waren er per hbo-docent 22,5 studenten, vier jaar later zijn dat er nog maar 20,4. Er zijn overigens behoorlijke verschillen tussen hogescholen. Sommige hebben nog geen vijftien studenten per docent, andere komen ruimschoots boven de twintig uit. Bij Avans gaat het om 21,9 studenten per docent.

Opvallend is dat universiteiten het tempo van de hogescholen bij lange na niet volgen. Er zijn in het wetenschappelijk onderwijs nauwelijks extra docenten bij gekomen, als je de toename van het aantal studenten incalculeert.

Gelijke hoogte
Dus komt de docent-studentverhouding in het hbo op gelijke hoogte met die in het wo, dat voorheen een voorsprong had. Zowel in het hbo als in het wo zijn er nu ongeveer twintig studenten per docent.

Momenteel schermen wetenschappers met de hashtag #WOinactie om van het kabinet meer geld voor het universitaire onderwijs te krijgen. Er zouden vierduizend wo-docenten bij moeten, vinden ze. Die actie wordt gesteund door verschillende universiteiten. Een petitie is al bijna 2900 keer ondertekend.

Punt. Of had jij nog wat?

jan D

Die gelijke docent/student ratio is suggestief en kort door de bocht. Niet meegenomen is dat de situatie bij Universiteiten nog steeds luxer is: in vergelijkbare HBO en UNI studierichtingen hebben studenten bij de UNI al snel 25% contacturen minder!

2017-10-23 23:57:18

Meer lezen?