Terug naar overzicht

Ayfer Sari nieuwe directeur Academie voor Marketing en Business Management

Ayfer Sari start op 1 februari als directeur van de Academie voor Marketing en Business Management in Breda. Ze werkt momenteel bij het domein Agri Food & Life Sciences van Hogeschool Inholland.

Sari begon bij Inholland als docent bedrijfseconomie en stroomde door naar de managerspositie van de Deeltijd School of Economics en werd directielid van het domein Communicatie, Media en Muziek. Daar was zij verantwoordelijk voor het verbeteren van de bedrijfsresultaten, het verhogen van de instroom van studenten specifiek voor de opleiding Communicatie.

Masteropleiding
De nieuwe Avansdirecteur studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en behaalde haar master met als specialisatie strategisch management. Recent rondde zij bij SIOO, het Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde in Utrecht, de master executive change management af. Ze volgt Peter Hollants op die manager is geworden van het Expertisecentrum Duurzame Innovatie.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?