Terug naar overzicht

Begroting 2018 als voorspeld negatief, maar Avans staat er financieel goed voor

Avans staat er financieel goed voor, maar zoals al eerder aangegeven werkt de hogeschool ook in 2018 met een negatieve begroting. “Dat is een bewuste keuze. We investeren flink en de kwaliteit van het onderwijs en in de realisatie van het Ad-college. We beschikken over voldoende eigen vermogen om dat een aantal jaren te kunnen doen”, zegt Diederik Zijderveld, vice-voorzitter van het College van Bestuur.

‘Het reguliere budget van de academies is groter geworden, maar zij moeten nu ook zelf prioriteiten stellen in wat ze doen’

Vorig jaar werd Avans op het laatste moment verrast door een te groot aantal ambitieuze plannen van academies en diensteenheden een aantal financiële tegenvallers. Daardoor moest worden ingegrepen en moesten academies en diensten hun ambities bijstellen en konden niet alle projecten doorgaan. “Om die situatie te voorkomen is de begrotingssystematiek gewijzigd. Het reguliere budget van de academies is groter geworden, maar zij moeten nu ook zelf prioriteiten stellen in wat ze doen”, legt Zijderveld uit. Het budget dat Avansbreed beschikbaar is voor projecten is kleiner geworden en is alleen nog bestemd voor Avansbrede projecten. “Er is daardoor veel meer overzicht van wat er bij Avans gebeurt.”

Extra investeren
“Avans staat er goed voor. De Associate degree opleidingen doen het qua instroom beter dan verwacht en we staan weer op 1 in de Keuzegids. De kwaliteit van ons onderwijs is op orde. Dat willen we ook zo houden. Daarom blijven we extra investeren.” In 2018 zal dat zijn op thema’s als digitalisering, multidisciplinariteit en differentiatie, zoals het ChancE programma voor uitdagende studenten. Het zijn Avansbrede projecten waarvoor het College van Bestuur zo’n 10 miljoen euro uittrekt. Ze staan budgettair los van de projecten die academies zelf uitvoeren binnen hun eigen budget, maar zijn wel door de directies gezamenlijk opgezet.

Lees ook: Begroting 2018: Avans investeert in digitalisering, multidisciplinariteit en ontwikkeling docenten

De Avans Academie Assocate Degrees in Den Bosch en de in september te starten instelling in Roosendaal zijn de voornaamste oorzaken voor de tweede negatieve begroting op rij. Het CvB gaat er van uit in 2018, net als in 2017, uitkomen op een tekort van circa 10 miljoen euro.

‘We doen de komende jaren een beroep op ons eigen vermogen. Als Avans kunnen we dat omdat we een financieel gezonde hogeschool zijn’

Gezonde hogeschool
“Wij kiezen er als College van Bestuur voor om de Associate degrees los van de reguliere opleidingen grootschalig te ontwikkelen. Dat vergt een voorinvestering (het ministerie van OCW betaalt namelijk met een vertraging van 2 jaar voor de studenten die bij ons onderwijs genieten), maar we vinden het niet fair om dit ten koste te laten gaan van de bacheloropleidingen. Daarom doen we de komende jaren een beroep op ons eigen vermogen. Als Avans kunnen we dat omdat we een financieel gezonde hogeschool zijn.”

‘We merken aan de reacties dat de AD’s een behoefte vervullen bij aan de ene kant mbo-studenten en aan de andere kant de arbeidsmarkt’

Zijderveld beaamt dat Avans met de Associate degrees aan een “nieuw avontuur” is begonnen. “Daarom ben ik ook blij dat de aanmeldingen in Den Bosch boven verwachting zijn. In 2018 beginnen we met HZ University of Applied Sciences aan een volgend avontuur in Roosendaal. Dat is voor ons een nieuwe vestigingsplaats, gekozen om samen met HZ heel West Brabant en Zeeland optimaal te kunnen bedienen. We merken aan de reacties dat de AD’s een behoefte vervullen bij aan de ene kant mbo-studenten en aan de andere kant de arbeidsmarkt.”

Personele voorzieningen

Hoewel de hogeschool de financiën strakker op orde heeft, is één kostenpost het afgelopen jaar toch duurder uitgevallen dan begroot. “Doordat we nu een beter overzicht hebben, is in de loop van 2017 duidelijk geworden dat Avans een hogere reservering moet aanhouden voor personele voorzieningen. Daarbij moet je denken aan medewerkers die hun Duurzame Inzetbaarheid opsparen, de werktijdvermindering voor senioren en de ww en bovenwettelijke uitkeringen. In de nieuwe begroting is de voorziening hiervoor daarom met 3 miljoen euro verhoogd.”

De vice-voorzitter heeft begrip voor de afgelopen jaar ontstane onrust rondom de financiën van Avans. “Medewerkers waren gewend dat er altijd geld over is aan het einde van het jaar en ineens moesten plannen gewijzigd worden. Maar de hogeschool staat er goed voor en heeft er altijd goed voor gestaan.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?