Terug naar overzicht

Begroting 2018: Avans investeert in digitalisering, multidisciplinariteit en ontwikkeling docenten

Avans investeert het komend jaar extra in de kwaliteit van het onderwijs en doet dat met name op de thema’s digitalisering van het onderwijs, multidisciplinariteit en differentiatie voor studenten. Daarnaast blijft de hogeschool investeren in de ontwikkeling van docenten. “Elke student moet minimaal een keer in zijn studieloopbaan multidisciplinair gewerkt hebben.”

Hoewel Avans, zoals vooraf was aangegeven, ook in 2018 een tekort heeft van 10 miljoen op de begroting, wil dat niet zeggen dat de hogeschool geen geld vrijmaakt voor nieuwe projecten. Anders dan voorheen krijgen de academies meer regulier budget en zijn er voor Avansbrede projecten scherpe keuzes gemaakt. “Hierdoor houden we ook veel meer het overzicht van wat er op de hogeschool gebeurt”, zegt Diederik Zijderveld, vice-voorzitter van het College van Bestuur van Avans.

‘Er komt een programma dat Avans in staat stelt om bewust keuzes te maken wat we wel en niet willen doen op dit vlak, zodat we echt voorop kunnen blijven’

Digitale onderwijsondersteuning
“Avans is al bezig met digitale onderwijsondersteuning, denk aan de MOOC’s (online colleges) van het Centre of Expertise Biobased Economy. Maar we moeten er de komende jaren veel meer mee doen. Er zijn zoveel mogelijkheden maar we weten niet precies waar deze ontwikkeling heen gaat. We moeten daarmee experimenteren. Daarom komt er nu een programma dat Avans in staat stelt om bewust keuzes te maken wat we wel en niet willen doen op dit vlak, zodat we echt voorop kunnen blijven. Dat is belangrijk willen we onze toppositie behouden”, legt Zijderveld uit. “We gaan in de toekomst naar meer flexibilisering van het onderwijs. Dat gaat logistiek veel van onze organisatie vragen. ICT kan daarin helpen.”

Multidisciplinariteit
Multidisciplinariteit gaat nog meer aandacht krijgen. “We zijn het er allemaal over eens dat het belangrijk is, maar in de praktijk is het ingewikkeld te regelen. Onze kracht is dat we zo kleinschalig georganiseerd zijn, maar dat maakt academie-overstijgend samenwerken lastig. Neem alleen al de roostering”, zegt Zijderveld. Avans maakt geld vrij om multidisciplinaire projecten, zoals de Avans Innovative Studio, te ondersteunen en verder wordt de opzet van de Avans Multidisciplinary eXperience-week eind 2018 veel grootschaliger. “We werken er naartoe dat elke student minimaal een keer in zijn studieloopbaan multidisciplinair heeft gewerkt.”

‘We werken naar een transparant aanbod toe van extra-curriculaire activiteiten voor studenten die meer kunnen en willen’

Avans Extra
Multidisciplinariteit is een van de kernbegrippen in de Ambitie 2020 van Avans. Daarin komt verder terug dat de hogeschool meer uitdaging wil bieden aan studenten die dat wensen. Differentiatie heet het in de begroting 2018. “We werken naar een transparant aanbod toe van extra-curriculaire activiteiten voor studenten die meer kunnen en willen. Dat gaan we doen onder de naam Avans Extra. Aan de andere kant zorgen we ook voor bijspijkercursussen wiskunde en Engels voor studenten die daar baat bij hebben.”

Investeren in docenten
Naast bovengenoemde speerpunten blijft Avans ook investeren in de eigen docenten. Landelijk is er een norm afgesproken voor wat hbo-docenten minimaal moeten kunnen: de basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB). “Avans gaat een stapje verder, wij vinden BDB niet genoeg en hebben daar nog twee ‘+-modules’ aan toegevoegd op het gebied van ‘ict en onderwijs’ en ‘brein en leren’.”

Het programma loopt nu twee jaar en de meeste zittende docenten hebben de BDB afgerond en zijn begonnen aan de ‘+-modules’. Ook nieuwe docenten moeten alle modules doorlopen. “Het is een van de voorwaarden voor een vast contract. Dat kost veel uren maar we vinden het wel belangrijk. Het draagt bij aan onze kwaliteit en daarom blijven we daar ook in investeren.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?