Terug naar overzicht

Minister wil overleg met ov-bedrijven over studentenkaart binnenskamers houden

Foto: Michel Curl/FlickrMinister Van Engelshoven voelt er niets voor om al het overleg met de vervoersbedrijven over de ov-studentenkaart na afloop openbaar te maken.

Als oud-studenten hun ov-kaart te laat stopzetten, betalen hoge boetes aan de vervoersbedrijven. Bij een technische oplossing van het probleem, namelijk het automatisch stopzetten van de ov-kaarten van oud-studenten, hebben de vervoerders weinig belang. Sterker nog, achter de schermen pleitten ze voor een verhoging van de boetes, stond in documenten die het HOP verkreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Kamerlid Özdil wil dat het overleg tussen DUO en de vervoersbedrijven veel transparanter wordt. Hij diende daar maandag een motie over in, die minister Van Engelshoven ontraadde in de Tweede Kamer.

Bedrijfsgegevens
Ze vindt het voldoende dat het resultaat van de onderhandelingen openbaar is en wees er ook op dat de studentenorganisaties betrokken worden bij het overleg. Het vrijgeven van alle verslagen en correspondentie stuit volgens haar op allerlei bezwaren. Ze wees onder meer op “bedrijfsgevoelige gegevens van de bedrijven”, en op “de beleidsopvattingen van ambtenaren” die dan op straat komen te liggen.

“Dat zijn dingen die je gewoon zwart kan maken wanneer het openbaar wordt gemaakt”, wierp Özdil tegen. Het gaat hem erom dat vervoersbedrijven de afgelopen jaren hebben gelobbyd bij DUO en “dat intern is afgesproken om bepaalde informatie niet naar buiten te brengen, bijvoorbeeld de informatie dat na een jaar opeens de ov-kaart wél automatisch kan worden stopgezet”.

Maar hij kon de minister er niet mee overtuigen. Die wilde alleen nog kwijt dat ze zich “natuurlijk” wel aan de Wet openbaarheid van bestuur zal houden. Volgende week stemt de Tweede Kamer over de motie.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?