Terug naar overzicht

88 procent van de studenten vindt het leven oké

Studenten en hoogopgeleide jongeren zijn over het algemeen tevreden met hun leven, meldt het CBS. Vooral als ze samenwonen met een partner zijn ze blij.

Jongvolwassenen gaan studeren of werken, ze gaan het huis uit, ze komen verder van hun ouders af te staan… het is kortom een “roerige levensfase”, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek in de Landelijke Jeugdmonitor. “Deze ingrijpende veranderingen kunnen een weerslag hebben op hun welzijn.”

Maar dat valt eigenlijk wel mee. Weliswaar zijn kinderen nog iets vrolijker, bleek uit eerder onderzoek, maar de jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) voelen zich even tevreden als de gemiddelde Nederlander. “Dit beeld is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd”, aldus de onderzoekers.

Van alle jongvolwassenen is 85 procent tevreden. Nog eens 10 procent heeft er niet zo’n sterke mening over. Slechts 3 procent baalt ronduit van zijn of haar leven.

Onder hoogopgeleiden en studenten is de stemming nog iets beter: 88 procent noemt zich tevreden, tegen 80 procent van de laagopgeleiden.

Liefde
Het CBS kijkt vooral naar de thuissituatie. Mensen zijn kennelijk het gelukkigst als ze met een partner samenwonen. Bijna even prettig is het voor jongeren om bij hun ouders te wonen – als die nog bij elkaar zijn, want in eenoudergezinnen is het minder goed toeven.

Het kan volgens het CBS ook met de gezelligheid van studie- en sportverenigingen te maken hebben, waar studenten en hoogopgeleide jongeren vaker lid van zijn dan hun leeftijdsgenoten met een lager diploma. Ze zijn dan ook enthousiaster over hun sociale leven.

Alcohol
Met drank legt het CBS geen verband, maar in de monitor staat wel een hoofdstuk over alcoholgebruik. Hoogopgeleiden blijken iets meer te drinken dan de rest. Ruim 90 procent van de studenten en hoogopgeleide jongvolwassenen drinkt weleens bier of wijn. Onder lager opgeleiden is dat maar 80 procent.

Moslims drinken minder vaak alcohol. Vandaar dat in steden, waar meer moslims wonen, gemiddeld minder wordt gedronken dan op het platteland. Mannen drinken overigens meer dan vrouwen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?