Terug naar overzicht

AMR stemt in met begroting 2018 en uit zorgen rondom Academie voor Deeltijd en diensteenheden

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft ingestemd met de begroting 2018. Wel werden er opmerkingen geplaatst over de onzekerheid bij de diensteenheden, het project Digitale Onderwijs Ondersteuning en de Academie voor Deeltijd. Ook de vraag om meetbare doelen komt weer ter sprake.

Met één tegenstem heeft de AMR ingestemd met de Avansbegroting voor 2018. Dat gebeurde niet voor bestuursvoorzitter Paul Rüpp, vice-voorzitter Diederik Zijderveld en Ton Cristophersen, directeur van de Diensteenheid Financiën en Studentenadministratie tekst en uitleg gaven op een aantal punten van zorg.

Diensteenheden
Momenteel worden er gesprekken gevoerd over de basis- en plus dienstverlening van de diensteenheden van Avans. Dat zorgt voor onrust onder medewerkers, zo merkt de AMR op. Voorzitter Jacques Pijnappels vraagt het CvB om een open en tijdige communicatie te voeren. “Het is heel goed voor een organisatie om periodiek te evalueren welke ondersteunende diensten nodig zijn en hoe je die organiseert”, zegt Diederik Zijderveld. “De laatste tijd hoorden wij veel geluiden uit de academies over de dienstverlening bij Avans. Naar mijn mening onterechte geluiden.”

‘Deze discussie is niet belast met minder of meer budget voor de diensten’

Zijderveld legt uit dat academies zich nu echt verdiepen in de dienstverlening en zich realiseren wat diensten allemaal doen en waarom dat nodig is. “Deze discussie is niet belast met minder of meer budget voor de diensten.” Naar aanleiding van de gesprekken verwacht Zijderveld meer duidelijkheid voor de planningsbrief 2019. Deze komt in mei.

Meetbare doelen
De raad heeft eerder aangegeven meetbare doelen te missen in de begroting. Bijvoorbeeld als het gaat om het nieuwe Avansbrede project Digitale Onderwijs Ondersteuning. Zijderveld zegt toe dat de raad hiervan én van andere nieuwe projecten een uittreksel krijgt waarin staat wat Avans ermee wil bereiken. Verder verwijst het CvB opnieuw naar de Ambitie 2020 en de onderliggende visies op onderwijs, onderzoek en valorisatie.

‘In de onderwijsvisie staan zeventien hele concrete punten van wat er in elke opleiding gerealiseerd moet zijn’

“Hoe ga je meten of gewenste resultaten behaald zijn”, vraagt studentlid Hasan Aitbabaali. “In bijvoorbeeld de onderwijsvisie staan zeventien hele concrete punten van wat er in elke opleiding gerealiseerd moet zijn”, zegt Zijderveld. Rüpp geeft als voorbeeld dat elke student minstens een keer tijdens de opleiding multidisciplinair gewerkt moet hebben. Andere meetinstrumenten die het CvB noemt zijn de Nationale Studenten Enquête voor zittende studenten, de HBO-Monitor voor afgestudeerden, het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de accreditaties door het NVAO.

Personele voorzieningen
Het afgelopen jaar werd Avans geconfronteerd met hogere uitgaven voor personele voorzieningen. “Hoe kunt u garanderen dat komend jaar de lasten wel zo blijven als begroot”, vraagt docentlid Fredo Siwaletti. “We hebben nu een beter inzicht op de uitstroom en we schatten deze kosten defensief in”, antwoordt Zijderveld. “De toekomst is altijd onzeker, we zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de instroom van studenten”, zegt Rüpp. “Daarom werkt Avans ook met een flexibele schil van 15 procent.”

Academie voor Deeltijd
De raad uit tenslotte haar zorgen om de Academie voor Deeltijd die dit jaar met een tekort van 1,2 miljoen euro kampt. Docentlid Joost Overeem: “Hoe kan zo’n tekort ontstaan?”. Bestuursvoorzitter Rüpp legt uit dat er bij de Academie voor Deeltijd een aantal factoren samen komen zoals de strengere wetgeving rondom het inhuren van zzp’ers. Ook staan docenten voor meer uren ingeroosterd dan ze op een deeltijdacademie les zouden moeten geven. De academie moet met een strategische personeelsplanning komen en krijgt van het CvB een jaar de tijd om naar een 0-begroting toe te werken. In 2018 is een tekort van 400.000 euro toegestaan.

Punt. Of had jij nog wat?

W*M

ze bezuinige onderanderen op het netwerk als je je afvraacht warom na 4 jaar de computers trager zijn terwijl de technologie beter is, schhoon maak in Xplora en zoals gewoonlijk is over vier jaar de prijs van de catering met 50% gestegen.

2017-12-14 15:43:08

Meer lezen?