Terug naar overzicht

Avans kartrekker groot Europees onderzoek naar openbare verlichting

Het expertisecentrum Sustainable Business van Avans Hogeschool is er in geslaagd een groot Europees subsidieproject binnen te halen. Avans en de Engelse Portsmouth University zijn de twee onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij een driejarig Europees onderzoek naar openbare verlichting en CO2-reductie. De totale subsidie van het onderzoek bedraagt 3,5 miljoen euro te verdelen over drie jaar.

Het is de eerste keer dat Avans bij een dergelijk project betrokken is waaraan naast Portsmouth University ook zeven gemeentes uit Engeland, Frankrijk, België en Nederland meedoen. Etten-Leur is de Nederlandse gemeente die meedoet en heeft Avans bij het project betrokken.

Rendement
De bedoeling van het project is om zeven pilots op te zetten waarin bekeken wordt hoe je CO2 – uitstoot kunt verminderen door middel van openbare verlichting. “Denk daarbij aan led-verlichting, dynamisering of werken met sensoren en smart grids”, legt Nies Rijnders, manager van het Expertisecentrum Sustainable Business van Avans, uit. Daarnaast wordt onderzocht of de succesvolle pilots makkelijk op grotere schaal kunnen worden toegepast. “Wat moet je dan investeren, welke subsidiemogelijkheden zijn er en wat is het rendement?”

Naast het Expertisecentrum Sustainable Business zijn vanuit Avans ook de expertisecentra Duurzame Innovatie, Veiligheid en betrokken. Ook de Academie voor Communicatie en User Experience doet mee. De leading lectoren in dit project zijn Marleen Janssen Groesbeek (ESB) en Jack Doomernik (EDI).

Studenten
“Twee studentgroepen zijn, via het Avans Ondernemerscentrum, al aan de slag met een onderzoek naar financiële modellen. Gedurende het traject volgen nog meer opdrachten voor studenten zoals het houden van interviews met bewoners van de zeven gemeentes en het doen van metingen in de verschillende gemeenten”, zegt Rijnders. Hierbij zijn ook de technische en communicatieopleidingen betrokken.

Op 17 en 18 januari is er in Brugge een kick-off evenement waar alle betrokken partijen samenkomen. Daarnaast komen er diverse lokale demonstraties voor bewoners en drie tussentijdse symposia om resultaten te delen.

“Het is de eerst keer dat Avans als lead partner betrokken is bij een dergelijk groot project”, zegt Rijnders. “Het is voor ons derhalve een spannend maar ook een erg leuk project . Met de ondersteuning van DMCS en DFS zijn wij optimistisch over het verloop en de uitkomsten van dit project.”

Punt. Of had jij nog wat?

John Pap

Zeer grote interesse aangaande stappen die gemaakt kunnen worden in het werkgebied van de openbare verlichting. Graag zou ik met een van de onderzoekers (sters) in contact komen.

2018-01-26 09:30:07

Meer lezen?