Terug naar overzicht

Merendeel hoogopgeleiden nu tegen referenda

illustratie: Julika RunowEen bindend referendum? Onder hoogopgeleide Nederlanders is de steun hiervoor in twee jaar tijd pijlsnel afgebrokkeld, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In de aanloop naar het Oekraïne-referendum nam de steun voor referenda drastisch af onder hoogopgeleiden: van 75 procent in 2015 naar 45 procent medio 2017. Driekwart van de laag- en middelbaaropgeleiden daarentegen zien zulke referenda nog altijd zitten.

Positief
Ook staan hoopgeleide Nederlanders in vergelijking met hun lager opgeleide landgenoten positiever tegenover vluchtelingen en andere migranten, en vinden ze het EU-lidmaatschap een goede zaak.

Hoogopgeleiden hebben sowieso meer vertrouwen in hun omgeving en voelen vaker de vrijheid om te zeggen wat ze willen. Dat hangt samen met hun visie op de politiek en de samenleving, zegt het SCP: ze hebben waarschijnlijk in een “algemener gevoel van mastery” dan lager opgeleiden.

Elke twee jaar brengt het SCP De sociale staat van Nederland uit waarin gekeken wordt in hoeverre Nederland door de jaren heen is veranderd.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?