Terug naar overzicht

Van Avans Arbo naar Health Services: voorkomen is beter dan verzuimen

De naamswijziging van de arbodienst van Avans Arbo in Health Services heeft zowel online als offline reacties opgeleverd. Waarom werkt de dienst voortaan onder een andere naam?

“We zijn wijzigingen aan het invoeren die vanuit het gezondheidsperspectief een impact hebben op de bedrijfsvoering van Avans. Daar past deze nieuwe naam bij”, zegt coördinator Health Services Ahmed Nasser Allah.

Preventie
De komende periode moet de preventieve tak van Health Services zichtbaarder worden in de organisatie. “Er is sprake van een accentverschuiving van verzuimmanagement naar preventie en vitaliteit ”, zegt Nasser Allah.

“Avans bestaat bij de gratie van bevlogen docenten en ondersteunende medewerkers. Het is onze taak die zodanig te faciliteren dat zij nu en in de toekomst op een duurzame manier het beste uit zichzelf kunnen halen.”

Bewustwording
De tijd dat je pas met een arbodienst in aanraking komt als je al ziek bent, ligt achter ons. Avansmedewerkers kunnen preventief gesprekken voeren met eende bedrijfspsycholoog of arboverpleegkundige. “Door op te treden als gesprekspartner kunnen we voorkomen dat kleine zorgen grote worden.” Daarnaast richt de gezondheidsdienst van de hogeschool zich op bewustwording omtrent de beïnvloedbare “gedragsgerelateerde” aspecten die waarde toevoegen voor de vitaliteit van de medewerker-in het bijzonder de ouder wordende medewerker- te weten: bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning, salpen en energiebalans .

“Medewerkers weten zelf ook wel dat ze twee ons groenten en twee stuks fruit per dag moeten eten. Dat gaan wij ze niet vertellen. Maar we organiseren bijvoorbeeld wel workshops gezond slapen, actief ontspannen, het vergroten van mentale veerkracht en gericht op een goede balans tussen werk en privé”, legt Nasser Allah uit. Ook voor werkplekonderzoek, jaarlijkse health checks en leefstijltrainingen kun je terecht bij Health Services.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?