Terug naar overzicht

Hogeschool Utrecht wil soepeler bindend studieadvies

Foto: wikipediaDe Hogeschool Utrecht wil opleidingen de mogelijkheid geven om te kiezen voor een ‘dringend studieadvies’. Studenten kunnen dat, anders dan een bindend studieadvies, naast zich neerleggen.

Als de hogeschoolraad ermee instemt, komt deze nieuwe optie in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) te staan, meldt hogeschoolblad Trajectum. Nu hanteert de hogeschool alleen nog het bindend studieadvies (bsa), zoals de meeste instellingen. Het bsa blijft bestaan, maar er wordt een soepelere variant als keuzemogelijkheid toegevoegd.

Kiezen
Instituutsdirecteuren kiezen straks per opleiding voor één van de twee varianten. Daarvoor moeten ze eerst de opleidingscommissie raadplegen. Het dringende advies wordt niet door de examencommissie gegeven, zoals bij het ‘normale’ bsa, maar door het instituuts- of opleidingsmanagement.

Mocht de hogeschoolraad geen bezwaren hebben, dan kan het nieuwe studieadvies nog volgend collegejaar ingaan.

Niet alleen de studiepunten
GroenLinks pleitte woensdag tijdens een algemeen overleg voor het afschaffen van het bindende karakter van het bsa. De term klonk Kamerlid Zihni Özdil “bijna Orwelliaans” in de oren: “Dat is net zoiets als ‘verplicht vrijwilligerswerk’. Een advies moet gewoon een advies blijven.” D66 vroeg zich af of er bij een bsa niet breder dan alleen naar de studiepunten gekeken moet worden.

Minister Van Engelshoven liet weten daar wel open voor te staan, maar wacht eerst een rechtszaak tegen de Erasmus Universiteit Rotterdam af. Die is aangeklaagd door het Landelijk Studenten Rechtsbureau: de eis dat eerstejaars alle studiepunten moeten halen is volgens het rechtsbureau in strijd met de wet.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?