Terug naar overzicht

Honderdste groep Avansdocenten start met bijscholing

Om de kwaliteit van het onderwijs bij Avans goed en up to date te houden moeten alle docenten, zowel startende als zittende, het programma Basis Didactische Bekwaamheid (BDB+) doorlopen. Deze week start de honderdste groep met de verplichte bijscholing.

Landelijk zijn er afspraken gemaakt tussen alle landelijke hogescholen over het BDB programma. Naast de modules didactiek en toetsen, moeten Avansdocenten ook de modules onderwijs en ict en brein en leren volgen. “Avans heeft die twee modules zelf aan het landelijke programma toegevoegd omdat zij belangrijk vinden dat alle docenten deze kennis hebben”, zegt Divna van Driel, projectleider BDB+. Het scholingsprogramma bij Avans is gestart in 2016

Herkansen
Ongeveer 54 procent van de docenten slaagt in een keer voor de toetsen die horen bij de modules didactiek en toetsen. “Net als bij een Avansopleiding kunnen docenten daarna herkansen”, zegt Divna.

‘Bij startende docenten vindt meer kruisbestuiving plaats, maar bij een groep docenten uit dezelfde opleiding kun je snelle een verandering teweegbrengen’

Startende docenten zitten vaak in gemixte groepen met starters uit andere opleidingen. Zittende docenten volgen de modules vaak met collega’s uit de eigen opleiding. “Er zitten voordelen aan beide groepen. Bij startende docenten vindt meer kruisbestuiving plaats, maar bij een groep docenten uit dezelfde opleiding kun je snelle een verandering teweegbrengen.”

Vast contract
Docenten met een tijdelijk contract moeten het traject doorlopen hebben, willen ze een vast contract krijgen.

Niet iedere Avansdocent zit te wachten op bijscholing. “Natuurlijk is er soms weerstand. Maar 80 procent merkt dat er veel te halen valt. Bijvoorbeeld iemand die al een tijd op een bepaalde manier toetsen maakt en erachter komt dat het veel efficiënter kan.” Doordat alle docenten dezelfde modules volgen, wordt de toetsing bij Avans homogener. “Maar bij elke opleiding staat het beroepsprofiel centraal. Daar moeten toetsen aan bijdragen.”

Het huidige BDB+-progamma loopt tot 2022, daarna zal het project waarschijnlijk door blijven lopen. “Wellicht worden het aantal deelnemers minder, maar het onderwijs blijft zich door ontwikkelen. Avansdocenten moeten meegaan met de tijd.”

Centraal uitgangspunt is de student. “Die mag van docenten een bepaald kwaliteitsniveau verwachten.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?