Terug naar overzicht

Academie voor Deeltijd neemt maatregelen na begrotingstekort

De Academie voor Deeltijd (AVD) heeft 2017 afgesloten met een begrotingstekort van 1,2 miljoen euro en moet daarom maatregelen nemen. Directeur Maarten Bremer legt uit hoe het tekort is ontstaan en welke stappen de academie dit jaar zet.

Een begrotingstekort van 1,2 miljoen euro, ongeveer tien procent van het totale budget, dat zie je toch ontstaan?
“Achteraf kun je zeggen dat we eerder hadden moeten ingrijpen”, geeft academiedirecteur Bremer toe. “Tot en met 2016 en zelfs in februari van 2017 liepen we nog keurig op schema. Pas toen kwamen de eerste signalen dat we in de min zouden uitkomen. Nog voor de zomervakantie hebben we enkele maatregelen genomen zoals minder investeren in marketing. Na de zomer bleek dat niet voldoende en werden we geconfronteerd met een enorm tekort. Dat was geen fijne periode, kan ik je zeggen.”

‘In sommige maanden hebben we wel 45 personeelsmutaties. Dat maakt het minder overzichtelijk’

Hoe kan het dat niemand dit tijdig zag aankomen?
“De AVD is een zeer complexe academie. De academie is de afgelopen drie jaar gegroeid van zeven naar negentien opleidingen, verdeeld over drie verschillende locaties, als gevolg van het besluit van het CvB om een aparte deeltijdacademie op te richten met onderwijs gericht op de deeltijdstudent. Bij zo’n groei is het lastig om de begroting van een voorgaand jaar te vergelijken met die van dit jaar. Daar komt bij dat bijvoorbeeld de deeltijdopleiding Verpleegkunde een grote opleiding is. Dan krijg je er ineens veel personeel bij. We werken ook veel met in- en uitleen van personeel. In sommige maanden hebben we wel 45 personeelsmutaties. Dat maakt het nog minder overzichtelijk.
Bovendien heeft de wetgeving rondom freelancers een enorme financiële impact gehad. Omdat Avans geen sancties van de Belastingdienst wil, zijn we aan de veilige kant gaan zitten in de veronderstelling dat het financieel niet veel uit zou maken omdat deze mensen dezelfde uren zouden werken. Dat bleek achteraf anders vanwege bijkomende kosten.”

Heeft de controle op de begroting gefaald?
“Omdat deze academie zo complex is, werken de sturingsmechanismen van Avans minder goed. Dus hebben we besloten om de sturing zelf binnen de academie te organiseren. Zo kunnen we dit jaar beter sturen.”

‘De koers van de academie verandert niet, we zoeken een andere weg om ons doel te bereiken’

Welke maatregelen worden er genomen om in 2019 geen tekort meer te hebben?
“Medewerkers met een tijdelijk contract moeten ervan uitgaan dat we die niet verlengen. Dat is vervelend, maar het kan niet anders. Met DP&O kijken we of er ergens anders plek voor ze is, bijvoorbeeld bij de Associate degree-opleidingen. Ook gaan we minder geld besteden aan marketing. De koers van de academie verandert niet, we zoeken een andere weg om ons doel te bereiken. ”

Is de groei van de academie te snel gegaan?
“Ik denk dat we de stappen hebben gezet die we moesten zetten. Leven lang leren wordt steeds belangrijker in deze samenleving. Wil je kunnen concurreren met de commerciële aanbieders dan moet je het deeltijdonderwijs flexibiliseren. Dat kan beter als alle deeltijdopleidingen bij elkaar zitten. Wel maken we even de pas op de plaats. Zo komt de deeltijdopleiding van de Pabo niet dit jaar maar volgend jaar over.”

‘De flexibilisering van ons onderwijs blijven we door ontwikkelen. Daar kunnen we niet mee stoppen, willen we concurreren met commerciele aanbieders als de NCOI en de LOI’

Merken deeltijdstudenten hier iets van?
“Nee, de bedoeling is dat zij er zo min mogelijk van merken. In het eerste jaar zullen we een aantal klassen samenvoegen, maar dat doen we anders ook, dat heeft te maken met uitval. Maar bijvoorbeeld de flexibilisering van ons onderwijs blijven we door ontwikkelen. Daar kunnen we niet mee stoppen, willen we concurreren met commerciele aanbieders als de NCOI en de LOI.”

Een aantal deeltijdopleidingen zijn erg klein qua studentenaantallen. Zijn die wel rendabel?
“Dat is een discussie die we voeren met het College van Bestuur. Sommige kleine opleidingen willen we graag behouden omdat het aansluit bij het werkveld in de regio, maar wellicht moeten we hier nog een slag maken.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?